Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 11.1.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. 1. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 1/1/2023

Rozpočet 2022, 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024-2025 Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024–2025 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 2/1/2023

Žádost o schválení výjimky při zadávání veřejné zakázky-ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

a) RM na základě Směrnice RM č. 1/2022 schvaluje výjimku při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání služeb - výjezd žáků školy do Velké Británie
b) RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a Mgr. Barborou Dokoupilovou, se sídlem Národních bojovníků 1124/3, 769 01 Holešov, IČO: 75747472, a to za účelem výjezdu žáků školy do Velké Británie.

 

usnesení č. 3/1/2023

HC Stadion Litoměřice - informace vedení klubu

RM bere na vědomí informace o koncepčních a finančních záležitostech sportovního klubu HC Stadion Litoměřice, z.s., Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 46769129.

 

usnesení č. 4/1/2023

Rozpočet 2022, 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 - příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice

a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

e) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

f) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

g) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

h) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

i) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

j) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

k) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

l) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

m) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 5/1/2023

Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. k. Světlé

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem Jxxxx Dxxxxxx a paní Rxxxx Dxxxxxxx, oba bytem Kxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 6/1/2023

Vyjádření Rady města Litoměřice k návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

RM schvaluje uplatnění připomínky k návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (viz příloha orig.zápisu).

 

usnesení č. 7/1/2023

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“

RM schvaluje realizaci projektu „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“, a to v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
a) podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech z výzvy č. 1/2023/117D72100 na projekt „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“
b) zajištění spolufinancování projektu „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ ze strany města Litoměřice ve výši 50 procent celkových nákladů

 

usnesení č. 8/1/2023

Upravený rozpočet 2022, návrh rozpočtu 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 – Technické služby města Litoměřice

a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2022 a upravený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 9/1/2023

Veřejnosprávní kontrola PO Technické služby města Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 10/1/2023

Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2023

a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2023.

 

usnesení č. 11/1/2023

Výpůjčka pozemku parc. č. 3295/8 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje vypůjčení pozemku parc. č. 3295/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, organizaci Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 za účelem umístění zabezpečovacího zařízení při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“.

 

usnesení č. 12/1/2023

Vypůjčení částí pozemků parc. č. 5222/1 a parc. č. 5219/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 5222/1 o výměře cca 630 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parc. č. 5219/1 o výměře cca 80 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou od 01.03.2023 do 31.12.2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 za účelem využití jako objízdné trasy pro příjezd do areálu mrazíren po dobu realizace stavby LT O60 116 Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce vodovodu, podmínkou je splnění podmínek stanovených Odborem územního rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 13/1/2023

Pronájem pozemku parc. č. 2745 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2745, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana Mxxxxx Kxxxxxxxx, 400 11 Ústí nad Labem za roční nájemné 180 Kč.

 

usnesení č. 14/1/2023

Pacht pozemků parc. č. 1232/63 a parc. č. 1232/71 (dle nezapsaného GP č. 1541- 261/2022) v k.ú. Pokratice

RM schvaluje propachtování pozemku parc. č. 1232/63, orná půda o výměře 143 m2 a pozemku parc. č. 1232/71, orná půda o výměře 54 m2 (dle nezapsaného GP č. 1541- 261/2022) oba v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou panu Vxxxxx Kxxxxxxxxxx, 410 02 Keblice za roční nájemné ve výši 985 Kč.

 

usnesení č. 15/1/2023

Propachtování pozemku parc.č. 5094/12 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795 m2, v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok s účinností od 16.1.2023, panu Exxxx Šxxxxxxxxxx, Litoměřice, k zemědělské činnosti (sadovnictví), za roční pachtovné ve výši 182 Kč, s podmínkou zachování průchodu a průjezdu po stávající cestě ostatním vlastníkům nebo uživatelům sadu. Pozemek parc.č. 5094/12 v k.ú. Litoměřice, nelze oplotit bez souhlasu AOPK ČR a Stavebního úřadu Litoměřice.

 

usnesení č. 16/1/2023

Schválení dokumentu - Systém náležité péče o les na rok 2023

RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 17/1/2023

Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2023 se společností WOOD & PAPER a.s.

RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 18/1/2023

Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2023 - SVOL

RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 19/1/2023

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny na rok 2023 – CITUS s.r.o.

RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 20/1/2023

Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3991/1 v k.ú. Litoměřice (622)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3991/1 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4981-114/2021, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5782 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

usnesení č. 21/1/2023

Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice (717)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5167-201/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 22/1/2023

Změna nájemní smlouvy – Dodatek č. 2 ke smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy – Dodatek č. 2 ke smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení, která se týká dlouhodobého pronájmu části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti provozované plochy cca 621 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro výrobu piva (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 23/1/2023

Zadání vypracování ekonomické analýzy financování společnosti ENLITOS a.s.

RM schvaluje zadání vypracování ekonomické analýzy návratnosti finančních prostředků vložených městem do společnosti ENLITOS a.s. znalci - Ing. Přemyslu Krchovi, IČO: 71764526, K Jordánu 312, 390 02 Tábor (nabídka viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 24/1/2023

Pověření oddávajícího na svatební obřady na volební období 2022-2026

RM pověřuje Lukase Wünsche k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2022-2026 a stanovuje, že při těchto obřadech bude užívat závěsný odznak se státním znakem.

 

usnesení č. 25/1/2023

Schválení Příkazu č. 2/2023, kterým se mění výše peněžitého příspěvku ze sociálního fondu – stravenkového paušálu

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 2/2023, kterým se mění Příkaz č. 5/2022 Vnitřní předpis ve znění pozdějších předpisů, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců, a to Příloha č. 2 – Forma, podmínky a výše stravného (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 26/1/2023

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele p.o. TSM Litoměřice

RM schvaluje podmínky vyhlášení a formu konání výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice a zároveň jmenuje členy výběrové komise (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 27/1/2023

Udělení odměny řediteli příspěvkové organizace TSM Litoměřice

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu Ing. Ivu Elmanovi, řediteli Technických služeb města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 28/1/2023

Uplatnění náhrady škody - nehoda PČR

RM neschvaluje nárok na náhradu škody ve výši 11.979 Kč pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, která vznikla na základě dopravní nehody ze dne 2.1.2022 v ul. Topolčianská (uplatnění nároku evidováno pod č.j. PČR: KRPU-625-21/ČJ-2022-0400HS-6-ŠM).

 

 

Ing. Radek Löwy
Starosta města

 

Mgr. Petr Panaš
Místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne 12.1.2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu