Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání RM 27.04.2006

Výpis

USNESENÍ

z 9. jednání RM Litoměřic konaného

dne 27.4. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.             schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 24 v DPS Švermova 2099/16 manželům Puhlovská Lidmila, a Puhlovský Vladimír, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 45 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         možnost zaplacení kupní ceny prodávaného bytu z úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení s tím, že na tuto platbu se bude nahlížet jako na platbu hotovostní. Návrh na vklad bude možné provést až po zaplacení kupní ceny bytu na účet města prostřednictvím poskytnutého úvěru.

3.         složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na stavbu „Oprava ocelové konstrukce zimního stadionu Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

4.         bezúplatný zábor veřejného prostranství pro firmu Nedomysleno,s.r.o. za účelem pořádání akce Fotbal pro dětské domovy dne 17.5.2006 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a akademickým sochařem Liborem Pisklákem na akci „Vytvoření kamenné kašny s bronzovými chrliči na Kostelním náměstí, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

6.         uzavření smlouvy s firmou SANAP, s.r.o. na akci „Litoměřice, oprava hřbitovních zdí“ (viz.příloha orig.zápisu).

7.         umístění předzahrádek sloužících k občerstvení pouze v termínu od 1.4. do 31.10.

příslušného roku (viz.příloha orig.zápisu).

8.         umístění markýzy nad předzahrádku na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích.

9.         smlouvu o dílo s firmou JURIS LTM s. r.o. – oprava památníku obětem 2.světové války na hřbitově v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

10.       částku  za úhradu nákladů dětí dojíždějících do základních škol Litoměřicích z okolních obcí ve výši 5.000,- Kč.

11.       zřízení oddělení MŠ pro děti s odkladem školní docházky včetně výdejny jídla na ZŠ Lingua Universal Litoměřice od 1.9.2006.

12.            předložené návrhy odměn ředitelům PO dle přílohy s úpravami dle návrhů členů RM (viz.příloha orig.zápisu).

13.       výměnu bytu č.19, Turgeněvova 18, Litoměřice o velikosti 1+1 za byt č.1, o velikosti 2+1, Ve Dvoře 369, Bohušovice n/O.

14.       výměnu bytu č.22,  o velikosti 3+1, Dukelská 1856/8, Litoměřice za byt č. 50, o velikosti 1+1, Revoluční 1831/7, Litoměřice.Nájemce souhlasí s budoucím odkoupením bytu v Dukelské 1856/8, č.b. 22 do osobního vlastnictví.

15.       přidělení bytu č. 9  v ulici A.Muchy 425/7, Litoměřice o velikosti 0+2 na základě žádosti panu Tomáši Kočí.

16.       přidělení bytu č. 24  v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 0+2 na základě žádosti následujícímu žadateli Yveta Kynclová.

17.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Polepy a  Městem Litoměřice.

18.   konání mimořádného termínu svatby  v obřadní síní Litoměřice  dne  8. července  2006 v

11.00 hod. a mimořádný termín svatby na Ploskovickém zámku dne  29. 7. 2006  v 12.00 hod.

II.         ukládá:

1.         OSMM předkládat 1/4 letně přehled o prodeji bytů prostřednictvím úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje.

III.        bere na vědomí:

1.            výsledek výběrového řízení na akci „Litoměřice, oprava hřbitovních zdí“.

IV.        nebere na vědomí:

1.         konání předvolebního mítinku KSČM 16.5.2006 v ul. Na Valech.

2.            oznámení KSČM o konání oslav 1. Máje v Jiráskových sadech v Litoměřicích dne 1.5.2006 a oznámení o konání pietního aktu u hrobu rudoarmějců a u památníku Richard 9.5.2006.

V.            pověřuje:

1.         pracovní skupinu ve složení ing.Palán - p.Landa, ing.Hrkal, p.Kadeřábek, pí Fialová - Mgr.Härting, ing.Maříková - p.Pošík, ing.Zelený - Bc.Halík, ing.Nejtek fyzickým převzetím nemovitostí kasáren Dukelských hrdinů.

                                   

                       

Jiří Landa                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                   starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu