Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis z usnesení RM 6.4.2005

VÝPIS

Usnesení

z 8. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 4. 2005 od 13:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         na základě doporučení DR MěN roční mimořádnou odměnu pro ředitele MěN

v Litoměřicích MUDr. M. Jiránka za vedení MěN v mimořádných podmínkách roku 2004 a dosažený výsledek jejího hospodaření za r. 2004 v celkové výši dle předloženého návrhu a vyplacení jejího doplatku v navrhované výši ze mzdových prostředků MěN (viz příloha orig. zápisu).

2.         Smlouvu o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

II. ukládá:

1.            místostarostovi p.Landovi a řediteli MěN MUDr.Jiránkovi zajistit plnění navržených opatření oddělením  interního auditu MěÚ a o plnění těchto opatření průběžně informovat RM (viz příloha orig. zápisu).

III. doporučuje:

1.         ZM schválit výsledek hospodaření MěN v Litoměřicích za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

IV. bere na vědomí:

1.         Výroční zprávu, vč. předloženého výsledku hospodaření za rok 2004, PO Městské nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

2.            informaci ředitele MěN o „Opatřeních k minimalizaci dopadů vyplývajících ze závažné ekonomické situace zdravotního systému ČR“ a dále důvodovou zprávu k materiálu a po doplnění materiálu o stanovisko DR MěN (včetně stanoviska zástupců primářů) bude projednáno v nejbližším možném termínu v RM (viz příloha orig. zápisu).

3.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly PO Městská nemocnice, Žitenická 18, Litoměřice

(viz příloha orig. zápisu).

 

      p. Jiří Landa                                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu