Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 24.4.2024

USNESENÍ
V Ý P I S
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 4. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 253/8/2024
Účetní závěrka za rok 2023 / plán hospodaření na rok 2024 – Městská kulturní zařízení Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 220.066,61 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 254/8/2024
Účetní závěrka za rok 2023 / plán hospodaření na rok 2024 – Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku za rok 2023 příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 do rezervního fondu ve výši 1.547.894,25 Kč a do fondu odměn 258.135, - Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace CŠJ Litoměřice, sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 255/8/2024
Účetní závěrka za rok 2023 / plán hospodaření na rok 2024 – Centrum SRDÍČKO Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, se sídlem Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organ Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, se sídlem se sídlem Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165 do rezervního fondu ve výši 1.605,90 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, sídlem se sídlem se sídlem Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 256/8/2024
Poskytnutí dotace z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2024" a uzavření veřejnoprávních smluv
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2024" subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 s uvedenými subjekty (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 257/8/2024
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města – Základní umělecká škola
RM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 410 ve výši 80.000 Kč,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 258/8/2024
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města – Diecézní charita, FOD Klokánek
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám a uzavření smluv o poskytnutí těchto individuálních dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).
a) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“,
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnické centrum“,
c) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tisíc Kč určené na náklady přímo související s touto službou.

 

usnesení č. 259/8/2024
Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2024“
RM schvaluje:
a) přidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2024“ subjektům uvedeným v příloze (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 260/8/2024
Žádost o podporu aktivit Virtuální Univerzity třetího věku – VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25 400 681, ve výši 30.000, - Kč na podporu aktivit Virtuální Univerzity třetího věku,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 261/8/2024
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2024
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro fyzické osoby (viz příloha orig. zápisu),
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro právnické osoby (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 262/8/2024
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín – ZMJ
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání etapového závodu 52. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2024, který se bude konat ve dnech 02. - 05. 05. 2024
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/073/2024 mezi Cyklistickým klubem Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 263/8/2024
Poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. - MČR v šermu
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč spolku Slavoj Litoměřice, z.s, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 na pořádání MČR v šermu kordem mladších žáků a mladších žaček, které se bude konat ve dnech 18. – 19. 05. 2024 v Litoměřicích
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/074/2024 mezi spolkem Slavoj Litoměřice, z.s, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 264/8/2024
Poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. - Velká cena Slavoje Litoměřice
RM neschvaluje poskytnutí účelové dotace spolku Slavoj Litoměřice, z.s, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 na pořádání šermířského turnaje Velká cena Slavoje Litoměřice, který je plánován na 04. - 05. 05. 2024.

 

usnesení č. 265/8/2024
Poskytnutí dotace LMK Litoměřice p.s. - ME leteckých modelů F1E
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč spolku LMK Litoměřice p.s., IČO: 750 94 002, Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice na pořádání ME leteckých modelů kategorie F1E, které se bude konat ve dnech 19. – 23. 08. 2024
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/075/2024 mezi spolkem LMK Litoměřice p.s., IČO: 750 94 002, Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 266/8/2024
Slavoj Litoměřice, z.s. - užití Kalich areny – dva šermířské turnaje
RM ukládá Příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice prominutí nájemného v Kalich areně Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice při pořádání dvou šermířských turnajů, Velké ceny Slavoje Litoměřice ve dnech 04. - 05. 05. 2024 a MČR v šermu kordem ve dnech 18. - 19. 05. 2024 za podmínky, že žadatel si sám provede technicko - organizační zajištění turnajů (žádost viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 267/8/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od ARIFAJ s.r.o. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od ARIFAJ s.r.o., se sídlem Žernosecká 865/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 25410326 na nákup multimediálního panelu.

 

usnesení č. 268/8/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od Hospodářská a sociální rada Litoměřicka, z.s. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Hospodářská a sociální rada Litoměřicka z.s., se sídlem Velká Krajská 52/2, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 26602008 na výuku robotiky a výměnu mezinárodních zkušeností v rámci účasti na soutěži VEX Worlds, Dallas, USA.

 

usnesení č. 269/8/2024
Přijetí účelově určené dotace – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určené dotace ve výši 90 400 Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 na projekt "Příroda a my" pro žáky 1. - 9. tříd.

 

usnesení č. 270/8/2024
Dotace mládežnickým spolkům na činnost na rok 2024
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na poskytnutí účelových dotací mládežnickým spolkům na částečné zabezpečení jejich celoroční činnosti na rok 2024 (návrh viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 271/8/2024
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2024
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro právnické osoby (viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro fyzické osoby (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 272/8/2024
VZ/014/2024 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek účastníků ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/014/2024 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 273/8/2024
VZ/018/2024 s názvem „ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 – Modernizace učebny fyziky a sborovny“
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/018/2024 s názvem „ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - Modernizace učebny fyziky a sborovny“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 274/8/2024
Smlouva o poskytování právních služeb na zadávací řízení na veřejnou zakázku ZŠ U Stadionu 4 s AK Duška & Svobodová, Praha
RM schvaluje:
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátní kanceláří Duška & Svobodová, JUDr. Marianna Svobodová, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 66256658 a městem Litoměřice na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: "ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - Modernizace učebny fyziky a sborovny" (viz příloha orig. zápisu)
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 275/8/2024
VZ/006/2024 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 2. etapa“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM schvaluje výběr dodavatele v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2024 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 2. etapa“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem ČEZ Energetické služby, s.r.o. sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 27804721 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 276/8/2024
Dotační program Zdravého města Litoměřice na rok 2024
RM schvaluje:
a) rozdělení dotací v rámci dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření smluv o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 277/8/2024
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Mgr. Jxxx Axxxxx ,xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 41.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 278/8/2024
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
MUDr. Zxxxxx Axxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 279/8/2024
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1218/4 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1218/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 3466).

 

usnesení č. 280/8/2024
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1354/1,1354/2,1384/1 v k.ú. Litoměřice (712)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č.1354/1,1354/2,1384/1 v k.ú. Litoměřice, dle geometrického plánu č. 5427-220192/2024, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 18.344 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 281/8/2024
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2188/8 v k.ú. Litoměřice (767)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2188/8 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5442-12/2024 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 282/8/2024
Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 709/2 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Litoměřice (579)
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k tíži části pozemku parc. číslo 709/2, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litoměřice, podle GP č. 5443-135/2024, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 709/1 v k.ú. Litoměřice. Jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí současní vlastníci pozemku parc.č. 709/1 v k.ú. Litoměřice, manželé Bc. Jxxxx Dxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx a Mxxxxxxx Dxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 283/8/2024
Výpůjčka pozemků na Střeleckém ostrově a pod Tyršovým mostem, vč. altánu a skateparku za účelem uspořádání akcí „Bezva Fest“ a „Bezva Race“ ve dnech 13.06.2024 – 17.06.2024
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 284/8/2024
Zrušení usnesení RM č. 60/2/2024 ze dne 24.1.2024 - umístění elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2645/6 v k.ú. Litoměřice (781)
RM ruší své usnesení RM č. 60/2/2024 ze dne 24.1.2024, týkající se umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2645/6 v k.ú. Litoměřice, z důvodu změny plánované trasy.

 

usnesení č. 285/8/2024
Schválení výpůjčky části objektu parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice pro dočasné uložení školního nábytku pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o výměře 115 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s organizací Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.05.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 286/8/2024
Aktualizace smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a užívání pozemku, uzavřené se společností LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480 a výpůjčce části pozemku parc č. 1007 v k.ú. Litoměřice, v ulici Sovova v Litoměřicích, se společností LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a výpůjčce pozemku se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 287/8/2024
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 13 v ulici Máchovy schody náměstí v Litoměřicích, uzavřené se společností Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o.
RM schvaluje uzavření aktualizované nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 13, stojící na pozemku par.č. 3 v k.ú. Litoměřice v ulici Máchovy schody v Litoměřicích, se společností Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o., se sídlem Máchovy schody 13/4, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 25015311. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 288/8/2024
Úprava platu ředitele MSZ
RM schvaluje poskytnutí osobního příplatku řediteli Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Ing. Františku Budskému, ve výši dle předloženého návrhu a s účinností od 1.5.2024.

 

usnesení č. 289/8/2024
Schválení přijetí daru od CINEMASCOUT s.r.o., Praha
RM schvaluje přijetí daru ve výši 40 000 Kč a uzavření darovací smlouvy se společností CINEMASCOUT s.r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha – Střešovice, IČO: 07545461(návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 290/8/2024
Ceníky pro TSM Litoměřice
RM schvaluje nové ceníky kontejnerové dopravy, příjmu odpadů, recyklátů, uložení odpadu a svozu bigbagů pro Technické služby města Litoměřice, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1.5.2024 (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 291/8/2024
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2024, Pravidla pro přípravu materiálů na jednání rady a zastupitelstva, zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva a zápisů z jednání výborů a komisí
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2024, Pravidla pro přípravu materiálů na jednání rady a zastupitelstva, zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva a zápisů z jednání výborů a komisí, s účinností od 1. 5. 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 25. dubna 2024

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu