Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 12.4.2021

USNESENÍ

VÝPIS

z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. 4. 2021

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

168/8/2021

Žádost o poskytnutí dotace - GJJ Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava dějepisného družstva Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu).

 

169/8/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Nadační fond GAUDEAMUS

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXIX. ročník "Dějepisné soutěže studentů Gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

170/8/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Kinoklub Ostrov, z.s.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „21. Filmový festival Litoměřice", který se bude konat ve dnech 27. 8. - 29. 8. 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

171/8/2021

Darovací smlouva a rozpočtové opatření odboru - Czech Anglo Pictures s.r.o.

RM schvaluje darovací smlouvu Městu Litoměřice v částce 30 000 Kč od dárce Czech Anglo Pictures s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 06554636 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

172/8/2021

Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 s účinností od 1. 1. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

173/8/2021

Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2021

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

174/8/2021

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2021

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

175/8/2021

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2021

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

176/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO 46773428 do rezervního fondu ve výši 31.178,79 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

177/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČ 46773312 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČ 46773312 do rezervního fondu ve výši 94 124,95 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí, že částka 36 327,45 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.

d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČ 46773312 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

178/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - Masarykova základní škola Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice do rezervního fondu ve výši 41.661,34 Kč, plán pořízení a oprav majetku na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

179/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 do rezervního fondu ve výši 90 269,01 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí, že částka 28.012,96 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.

d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

180/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 do rezervního fondu ve výši 36 465,91 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

181/8/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ 46773380 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ 46773380 do rezervního fondu ve výši 192 455,43 Kč a do fondu odměn ve výši 5 000,- Kč, plán pořízení a oprav majetku na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí, že částka 80 917,- Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny,

d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ 46773380 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

182/8/2021

Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace města - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

a) RM bere na vědomí Zápis z výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky PO Městských kulturních zařízení v Litoměřicích ze dne 7. 4. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM jmenuje s účinností od 1. 5. 2021 Bc. Michaelu Mokrou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 400 01 Ústí nad Labem, na pracovní místo ředitelky PO Městských kulturních zařízení v Litoměřicích - jmenovací dekret viz příloha orig. zápisu.

c) RM stanovuje s účinností od 1. 5. 2021 ředitelce PO Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Bc. Michaele Mokré plat dle platového výměru - viz příloha orig. zápisu.

d) RM pověřuje ředitelku Bc. Michaelu Mokrou přípravou kroků k převzetí pořádání výstav v areálu výstaviště Zahrady Čech příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

 

183/8/2021

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Virtuální Univerzitě třetího věku VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ Ekonom, o.p.s.

RM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., zastoupené ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným, se sídlem Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO:25400681.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění vzdělání seniorů.

 

184/8/2021

Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021"

RM schvaluje

a) předložený návrh na přidělení dotací do 50 000 Kč z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“ (návrh dotací viz příloha č. 1 orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 000 Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

185/8/2021

Záměr propachtování pozemků parc.č. 5094/8, 5094/16, 5095/5 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr propachtování pozemků parc.č. 5094/8, ovocný sad, o výměře 3851 m2, parc.č. 5094/16, ovocný sad, o výměře 7544 m2, a parc.č. 5095/5, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 394 m2, vše v k.ú. Litoměřice k zemědělské činnosti (sadovnictví).

 

186/8/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 136,85 m2, který se nachází v budově č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti MIST BARS s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3, IČO: 24733776, 30% slevu na platbách nájemného za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 136,85 m2, který se nachází v budově č.p. 18, stojící na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Toto usnesení platí i pro podnájemce tohoto prostoru sloužícího podnikání.

 

187/8/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 34,84 m2, který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje panu Ing. Vxxxxxxxxx Hxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 410 02 Lovosice, 30% slevu na platbách nájemného za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 34,84 m2, který se nachází se ve dvorním traktu budovy č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.


188/8/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 194 v ulici Dlouhá v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 60192755, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 30.04.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 96,21 m2, který se nachází v budově č.p. 194 v ulici Dlouhá v Litoměřicích.

 

189/8/2021

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

190/8/2021

Záměr adresné výpůjčky části pozemku parc. č. 442/1 v k.ú. Litoměřice pro účel provozování edukativní vinice na parkánech v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 442/1 v k.ú Litoměřice (cca 120 m2) za účelem provozování edukativní vinice na parkánech v Litoměřicích.

 

191/8/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa na pozemku č. 123 v k.ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích

RM schvaluje paní Mxxxx Pxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 1.5.2021 do 31.10.2021.

RM schvaluje panu Ing. Mxxxxxx Hxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 56 Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa č. 2 v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 1.5.2021 do 31.10.2021.

 

192/8/2021

Doporučení ke schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o volném pohybu psů

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v navrhovaném znění (viz příloha orig. zápisu).

 

193/8/2021

Schválení programu 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 22.4.2021

RM schvaluje program 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22. 4. 2021 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice se sídlem Na Valech 2828 v Litoměřicích.

Program:

1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápis
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění/stažení bodů programu

5. Hlasování o programu

Ekonomický odbor
6. Rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru
7. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
8. Inventarizační zpráva města Litoměřice za rok 2020
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
9. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
11. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
12. Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s.
13. Podpora sociálních služeb 2021 - dotace nad 50 tis. Kč
14. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
15. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021
Útvar Pro lidi
16. Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
17. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice „Tvoříme Litoměřice 2021“
Kancelář starosty a tajemníka
18. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021
19. Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
20. Volba soudních přísedících
Různé
21. Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR
Odbor územního rozvoje
22. Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
23. Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice
Odbor správy nemovitého majetku města
24. Úprava schváleného splátkového kalendáře
 
Majetkové záležitosti: MUDr. Štěrba
Záměry:
25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice
26. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
28. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice
29. Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice
30. Adresný záměr prodeje ½ podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
31. Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
32. Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
33. Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice
34. Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice
35. Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98 ,99 v k.ú. Pokratice
36. Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice
37. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice
38. Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 ze ZM 3.12.2020

39. Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího

40. Informace
41. Interpelace
42. Diskuze
43. Závěr

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 16.4.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu