Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání RM 16.3.2006

 

USNESENÍ

výpis

z 6. jednání RM Litoměřic konaného

dne 16.3. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.    schvaluje:

1.      návrh na převedení kladného hospodářského výsledku v uvedené výši do rezervního fondu PO MKZ Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

2.      předložený odpisový plán PO MKZ Litoměřice pro rok 2006 (viz příloha orig. zápisu)

3.      použití prostředků z fondu investic MKZ na nákup nového kopírovacího stroje nad rámec schváleného plánu investic pro rok 2006.

4.      Dodatek ke smlouvě uzavíraný mezi PO MKZ Litoměřice a KB a.s. o umístění peněžního automatu Komerční banky, a. s.(viz příloha orig. zápisu).

5.      zapůjčení automobilu MěÚ Litoměřice Základní škole Litoměřice, U stadionu 4 pro dopravu na jazykovou soutěž cizích jazyků v Mostě.

6.      výměnu bytu mezi nájemníky bytu č. 15, Revoluční 1834/8, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1 a bytu č. 4, Revoluční  16/3, Litoměřice vojenský, kategorie I.,o velikosti 3+1.

7.      dodatek ke smlouvě uzavíraný mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích, upravující vztahy na rok 2006, vč.příloh (viz příloha orig. zápisu).

8.      předložené znění vyjádření ke studii limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku a potvrzuje své nesouhlasné stanovisko k těžbě vyjádřené usnesením RM č. IV./2 ze dne 20.1.2004 a usnesením ZM č. II./1 ze dne 29.1.2004 (viz příloha orig. zápisu).

9.      předložený návrh na nový ceník pro poplatkový odstřel zvěře (viz příloha orig. zápisu).

10.   přijetí daru ve výši 5.000,- Kč od ZV OSŽ se sídlem v Ústí nad Labem za účelem zajištění akce „Setkání pěstounských rodin Litoměřicka“, konaného dne 1.9.2006 a 2.9.2006 ve Starých Splavech (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.   uzavření smlouvy o poskytování daňového poradenství a zpracování přiznání k daním z příjmů se společností KODAP Ltm s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

12.   smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji (viz příloha orig. zápisu).

13.   konání mimořádného termínu svatby - na Ploskovickém zámku dne 13.10.2006 v 12.00 hod.

14.  žádost p. Charváta o řešení bytové situace rodiny Tomezsových a na jejím základě prodlužuje podnájemní vztah rodině Tomezsových v ubytovně Želetice do 31.12. 2006.

II.   neschvaluje

1.   žádost MUDr. Baudyše o vyhrazení 2 parkovacích míst u ordinace v Jezuitské ul. 22 v Litoměřicích.

III.  pověřuje:

1.   ředitele TSM Litoměřice a odbor územního rozvoje města zhodnotit stav komunikací po zimě a navrhnout komunikace pro celoplošnou opravu vč. cenové kalkulace.

2.   p. Landu odpovědí s návrhy možností řešení situace parkovacích míst u ordinace MUDr. Baudyše v Jezuitské ul. 22 v Litoměřicích.

IV.  žádá:

1.   FV při ZM o projednání žádosti Řk farnosti – děkanství u Všech svatých Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci kostela Všech svatých.

V.   doporučuje:

1.   ZM schválit návrh na splátkový kalendář na zakoupení nového traktoru ZETOR PROXIMA 7441 (viz příloha orig. zápisu).

VI.  bere na vědomí:

1.      předloženou zprávu o výsledku hospodaření MKZ Litoměřice za rok 2005.

2.      podanou informaci o studii limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku (viz příloha orig. zápisu).

3.      informaci o vyplacených příspěvcích za rok 2005 z Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti (viz příloha orig. zápisu).

4.      žádost Řk farnosti – děkanství u Všech svatých Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci kostela Všech svatých

                       

Jiří Landa                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu