Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 29.3.2023

USNESENÍ

V Ý P I S

z 6. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 29. 3. 2023

od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 130/6/2023

Veřejnosprávní kontrola název Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 131/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 do rezervního fondu ve výši 67.965,82 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 a aktualizovaný odpisový plán pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 583/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 132/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 do rezervního fondu ve výši 167.706,20 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 133/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - Masarykova základní škola Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 do rezervního fondu ve výši 26.461,60 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 134/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 do rezervního fondu ve výši 153.595,30 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 135/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 do rezervního fondu ve výši 75.661,20 Kč a do fondu odměn ve výši 30.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení HV 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 136/6/2023

Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 do rezervního fondu ve výši 220.389,96 Kč a do fondu odměn 5.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí, že částka 28.551,53 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování činnosti školní družiny.

d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 137/6/2023

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 138/6/2023

VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – návrh dodatku č. 5

RM bere na vědomí odůvodnění změnového listu jako podkladu k uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO: 25048902 a doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 139/6/2023

Žádost o poskytnutí dotace - Nadační fond GAUDEAMUS

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: 31. ročník "Dějepisné soutěže studentů Gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 140/6/2023

Poskytnutí dotace - Mxxxxxxx Bxxxxx pro dceru Axxxxxxxx Bxxxx

RM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč paní Mxxxxxxx Bxxxxx, nar. xxxxxxxxx1976, bytem Ploskovice xx pro účast dcery Axxxxxxxx Bxxxxx, nar. xxxxxxxxx 2008, na soustředění a závody světové série Lignano Sabbiadoro v paraplavání, které se konaly ve dnech 06. – 12. 03. 2023 v Itálii,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/043/2023 mezi paní Mxxxxxxxx Bxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1976, bytem Ploskovice xx a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

usnesení č. 141/6/2023

Poskytnutí dotace - Klub českých turistů - Varhošť

RM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Klubu českých turistů, odbor Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 1951/7, 412 01 Litoměřice na pořádání turistického pochodu k 50. výročí otevření rozhledny na Varhošti, který se bude konat dne 24. 09. 2023,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/044/2023 mezi Klubem českých turistů, odbor Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 1951/7, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 142/6/2023

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2023

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 143/6/2023

Dotace mládežnickým spolkům na činnost na rok 2023

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na poskytnutí účelových dotací mládežnickým spolkům na částečné zabezpečení jejich celoroční činnosti na rok 2023 (návrh viz příloha orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 144/6/2023

Užití prostor sálu Domu kultury - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

RM ukládá:

a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí včetně potřebné techniky za účelem konání Tematických přednášek v rámci kampaně Místa přátelská seniorům v Litoměřicích, které se budou konat ve dnech 24. 4. 2023 - Přežijí - africké kmeny a 25. 9. 2023 - Namibie a Botswana, vždy od 13:30 hodin v prostorách Hradu Litoměřice,

b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí včetně potřebné techniky za účelem konání Jarního setkání seniorů dne 15. 6. 2023 a Vánočního setkání seniorů dne 7. 12. 2023 vždy od 14:00 hodin v sále Domu kultury v Litoměřicích,

c) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání divadelního představení "Hra začíná", které se bude konat dne 14. 10. 2023 od 16:00 hodin v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

 

usnesení č. 145/6/2023

Socha Rudoarmějce v Jiráskových sadech - projednání podnětu

RM bere na vědomí podnět Občanské iniciativy za odstranění sochy sovětského vojáka v Litoměřicích a informace o aktuálně probíhajícím procesu zpracovávání archivních složek a faktických dat z relevantních historických pramenů (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 146/6/2023

Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - Bistro Rezavá

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro pana Jxxx Sxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 411 15 Třebívlice, IČO: xxxxxxxx za účelem umístění předzahrádky v Dlouhé ul. před čp. 211/10 v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 246/1 v k. ú. Litoměřice o celkové ploše 19 m2. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále je souhlas udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 147/6/2023

Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - SIOSTAV, s.r.o.

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. SIOSTAV, s.r.o. se sídlem Pražská 726/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04671457 za účelem umístění předzahrádky v ul. České armády před čp. 411/9 v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 1354/1 v k.ú. Litoměřice o celkové ploše 21 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 148/6/2023

Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Severočeská vodárenská společnost, a.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 730/2023/PANO uzavírané se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, týkající se akce "Litoměřice, Žernosecká ul., p.p.č. 2631 - vodovod pro 8 RD, číslo stavby LT 060 129" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 149/6/2023

Schválení přijetí individuální dotace a nadačního příspěvku – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

RM schvaluje:

a) přijetí individuální dotace ve výši 200.000 Kč z Fondu Ústeckého kraje na projekt Podpora zdraví; příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165,

b) přijetí nadačního příspěvku ve výši 100.000 Kč z Grantového řízení NADACE ČEZ na projekt Závěsná houpačka pro vozíčkáře, příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 150/6/2023

Žádost o finanční příspěvek na charitativní ples

RM schvaluje:

a) poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s uspořádáním reprezentačního charitativního plesu,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 151/6/2023

Žádost o finanční příspěvek na Benefiční adventní koncert

RM schvaluje:

a) poskytnutí individuální dotace spolku Musica et Education, z.s., Dalimilova 27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968, ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s uspořádáním Benefičního adventního koncertu v roce 2023,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 152/6/2023

Dotační program “Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích“

RM schvaluje:

a) přidělení a nepřidělení dotací z dotačního programu „Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 (viz příloha č. 1 orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 153/6/2023

Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2023“

RM schvaluje:

a) přidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2023“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 (viz příloha č. 1 orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 154/6/2023

Schválení smlouvy o výpůjčce sochy sv. Doroty Domu kultury Šumperk, s.r.o.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sochy sv. Doroty, patronky nevěst, Domu kultury, s.r.o., se sídlem Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO: 25818830 na dobu od 17. 4. do 30. 6. 2023 na výstavu v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 155/6/2023

Strategie komunikace s veřejností

RM schvaluje Strategii komunikace s veřejností zpracovanou v rámci projektu LOKAL "Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky" reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016785 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 156/6/2023

Schválení Strategie interní komunikace

RM schvaluje Strategii interní komunikace zpracované v rámci projektu LOKAL "Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky" reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016785 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 157/6/2023

Schválení Sebehodnotící zprávy za rok 2021 dle metody EFQM

RM schvaluje Sebehodnotící zprávu za rok 2021 dle metody EFQM - Městský úřad Litoměřice, zpracované v rámci projektu LOKAL "Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky" reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016785 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 158/6/2023

Zavedení modelu CSR a udržitelného rozvoje

RM schvaluje zavedení modelu CSR (společenské odpovědnosti) a udržitelného rozvoje UN Global Compact, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) do aktivit města.

 

usnesení č. 159/6/2023

Výsledky minitendru na pronájem licencí Microsoft

RM bere na vědomí výsledek minitendru na pronájem licencí Microsoft O365.

 

usnesení č. 160/6/2023

Delegace zástupce do komise informatiky (KISMO) Svazu měst a obcí

RM schvaluje nominaci Ing. Leony Slabochové, vedoucí oddělení ICT, jako zástupce města Litoměřice do Komise informatiky (KISMO) Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky s hlasem poradním.

 

usnesení č. 161/6/2023

Pacht části pozemku parc. č. 580/4 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 580/4, ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou paní Dxxxxxxxx Jxxxxxxx, datum narození  xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 45 Úštěk a panu Mgr. Jxxx  Jxxxxxxx, datum narození  xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční pachtovné ve výši 325 Kč.

 

usnesení č. 162/6/2023

Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000405 ze dne 10.06.2022 včetně záměru pachtu části pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000405 uzavřené dne 10.06.2022 s paní Bc. Txxxxxx Jxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, dohodou k datu 29.03.2023. Alikvotní pachtovné za rok 2023 ve výši 806 Kč (návrh dohody o ukončení smlouvy viz příloha orig. zápisu).

a

RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 156, zahrada o výměře cca 669 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 163/6/2023

Pronájem části pozemku parc. č. 2563/115 v k.ú. Litoměřice – veřejné prostranství u Luny

a) RM neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2563/115 o výměře 352 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice od manželů Ing. Zxxxxx Bxxxxxx MBA (datum narození xxxxxxxxxx) a Ing. Rxxxxx Bxxxxxxxx MBA (datum narození xxxxxxxxxx), oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,197 00 Praha 9, Kbely (dále jen "majitelé pozemku").

b) RM neschvaluje úhradu bezdůvodného obohacení majitelům pozemku za užívání části pozemku parc. č. 2563/115 o výměře 352 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, sloužícího jako veřejné prostranství za období od 17.12.2021 do 22.02.2023 ve výši 14.989 Kč.

c) RM ukládá učinit OSNMM kroky k odkupu části pozemku parc. č. 2563/115 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, která se nachází pod místní komunikací ve vlastnictví a správě Města Litoměřice.

 

usnesení č. 164/6/2023

Pronájem části pozemku parc. č. 1122/2 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1122/2 o výměře 21 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem vjezdu na pozemek parc. č. 1122/11 v k.ú. Pokratice, panu Mxxxxxxxx Vxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční nájemné 630 Kč.

 

usnesení č. 165/6/2023

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu honitby Varhošť

a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu honitby Varhošť s Honebním společenstvem HLINNÁ-KUNDRATICE, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 44227728 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

b) RM navrhuje do funkce honebního starosty na dobu 10 let (od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033) pana Vxxxxxxxx Kxxxxx, xxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.

c) RM neschvaluje pronájem honitby Varhošť spolku Litoměřických myslivců zastoupených panem Pxxxxx Vxxxxx, xxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 166/6/2023

Vypůjčení části pozemku parc.č. 5251/71 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 5251/71 o výměře 504 m2 v k.ú. Litoměřice, Diakonii ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, Rooseveltova 716/7, Litoměřice, IČO: 46768041, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, k účelu zajištění realizace a užívání pozemku v souladu s projektem „Komunitní zahrada Kamýcká“, vyhotoveným spol. PYRUS z X/2022.

 

usnesení č. 167/6/2023

Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2672/1, 2680/2 v k.ú. Litoměřice (665)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2672/1, 2680/2 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5211-21/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 168/6/2023

Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 280/3 v k.ú. Litoměřice (730)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 280/3 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5210-327/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 169/6/2023

Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna

RM schvaluje Ing. Mxxxxxx Hxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČO: xxxxxxxx pronájem tržního místa na pozemku č. 123 v k.ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 01.04.2023 do 31.10.2023.

 

usnesení č. 170/6/2023

Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna

RM schvaluje paní Mxxxx Pxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa na pozemku č. 123 v k.ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 1.4.2023 do 31.10.2023.

 

usnesení č. 171/6/2023

Směna městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice za byt č. 11 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice

RM schvaluje paní Jxxx Pxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za byt č. 11 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

usnesení č. 172/6/2023

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích, uzavřené dne 21.03.2018 se společností HK zubní laboratoř s.r.o., se sídlem České armády 163/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru sloužícího podnikání na 123,57 m2 s účinností od 01.04.2023.

 

usnesení č. 173/6/2023

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání-provozovny restaurace „U Zlatého bažanta“ na adrese Mírové náměstí 21/13 v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, pro žadatele společnost SETTEE s.r.o., IČO: 25457136 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 174/6/2023

Revokace usnesení RM č. 104/4/2023 - Změna smlouvy o poskytování služeb v budovách bez č.p., stojících na pozemku parc. č. 4008/7 a pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých KasárenDukelských hrdinů v Litoměřicích

RM revokuje usnesení RM č. 104/4/2023 ze dne 01.03.2023 s tím, že platí nadále usnesení RM č. 607/22/2019 a usnesení RM č. 350/15/2022.

 

usnesení č. 175/6/2023

Směrnice hospodaření energií

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2023 - Směrnici hospodaření energií (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 176/6/2023

Dotace pro Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč pro Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko - SOZLit, se sídlem Hynaisova 427/9, Litoměřice, IČO: 05756421 na částečné krytí nákladů činnosti žadatele a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 177/6/2023

Dohoda o sjednaných pracovních podmínkách

RM schvaluje uzavření Dohody o sjednaných pracovních podmínkách s ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Ing. Vítězslavem Votrubou (dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 178/6/2023

Smlouva o výkonu funkce - DR ENLITOS a.s.

RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:

a) schvaluje vzorovou Smlouvu o výkonu funkce a odměňování s předsedou a členy dozorčí rady (smlouva příloha orig. zápisu)

b) pověřuje předsedu představenstva Tomáše Sarnovskyho uzavřením Smluv o výkonu funkce a odměňování s předsedou a jednotlivými členy dozorčí rady.

 

usnesení č. 179/6/2023

VŘ ředitel MSZ

RM schvaluje podmínky vyhlášení a formu konání výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení města Litoměřice a určuje komisi pro otevírání obálek pro první kolo VŘ (Vyhlášení viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 180/6/2023

Doporučení ke schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 181/6/2023

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 13.4.2023

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 13. 4. 2023 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru, se sídlem Tyršovo nám 68, Litoměřice.

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Ekonomický odbor
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2022

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2023 - dotace nad 50 tis. Kč
9 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2023 - dotace nad 50 tis. Kč
10 - Žádost o poskytnutí dotace – Dílna ručního papíru, z.s.
11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2023

12 - HC Stadion Litoměřice, z. s. – návratná finanční výpomoc

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města – Diecézní charita, FOD Klokánek
14 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města – Základní umělecká škola

15 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2023“

E) Odbor územního rozvoje

16 - Využití jednotného standardu při pořízení změny č. 4 ÚP Litoměřice

F) Kancelář starosty a tajemníka
17 - Schválení dohody o splátkách náhrady škody
18 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
19 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích

20 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 15.6.2023

G) Místostarosta - Mgr. Panaš
21 - Vzetí na vědomí petice (výstavba Miřejovická stráň)

22 - Investice ul. Zelená na rok 2024

H) Odbor správy nemovitého majetku města
Majetkové záležitosti:
Záměry:
23 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle seznamu v k.ú. Litoměřice
24 - Záměr směny pozemků část parc.č. 4804/1,4800/4 a 4800/11 (nutný GP) za část parc.č. 4885/2 (vl.města) vše v k.ú. Litoměřice
25 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 4885/6 v k.ú. Litoměřice
26 - Záměr prodeje nadměrné hrobky (č. 008) na Městském hřbitově

27 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou parc.č. 4025/31 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
28 - Částečná revokace usnesení č. 25/1/2023 ze dne 23.2.2023 – prodej klasické hrobky č. 11
29 - Prodej klasické hrobky č. 046 na Městském hřbitově v Litoměřicích
30 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2701/3 a 2701/6 v k.ú. Litoměřice

31 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1344/2 v k.ú. Litoměřice

I) Procesní body 2
32 - Informace
33 - Interpelace
34 - Diskuze

35 - Závěr

 

usnesení č. 182/6/2023

Poskytnutí čtyř parkovacích míst společnosti Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. pro účely carsharingu

RM stahuje bod z jednání.

 

 

Ing. Radek Löwy

starosta města

 

Mgr. Jiří Adámek

2. místostarosta města

 

Vyhotoveno 3.4.2023


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu