Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 13.2.2014

 

USNESENÍ

5. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 13.2. 2014 od 12:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   5. m i m o ř á d n é m   j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

66/5/2014

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Hradní vinárna v Hradu Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení  Nájemní smlouvy ze dne 26.04.2011 na nájem nebytových prostor – Hradní vinárna v Hradu Litoměřice mezi Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice IČ: 72019018 a Františkem Kopeckým, Žitenice, IČ: 467 24 061 (viz příloha orig.zápisu).

 

67/5/2014

Výzva k podání nabídky a složení hodnotící komise – pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad Litoměřice

a)                  RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky na pacht nebytových prostor v budově Hradu Litoměřice s názvem „Pacht nebytových prostor k zajištění provozu Vinárny v budově Hradu Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

b)                  RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu