Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. Usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 11.12.2014

USNESENÍ

 

05. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.12. 2014

20:50 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 5. mimořádném jednání projednala

pod usnesením č.

 

82/05/2014

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250.000 Kč pro Příspěvkovou organizaci Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511 na rekonstrukci naučného oddělení v rámci projektu “Připoj se do systému“. V souladu se zřizovací listinou se stává majetek pořízený z nadačního příspěvku majetkem příspěvkové organizace.

 

83/05/2014

Schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ev. č. VZ/013/2014 s názvem „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“

RM schvaluje uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ev. č. VZ/013/2014 s názvem „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“ společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ 00268577.

 

84/05/2014

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření díla uzavřené dne 14. 7. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Ondřejem Bromem, Podvinný mlýn 13, Praha 9, IČ: 87058081 a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření díla uzavřené dne 14. 7. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Ondřejem Bromem, Praha 9, IČ: 87058081 a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538. (viz příloha orig. zápisu).

 

85/05/2014

Darovací smlouva č. 5/2014 ze dne 14. 7. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČ: 46772707

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 5/2014  14. 7. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice, jako obdarovaným  a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČ: 46772707 jako dárce (viz příloha orig. zápisu).

 

86/05/2014

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené mezi stranami Městem Litoměřice a „Sdružením Park Miřejovická stráň, Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené mezi stranami Městem Litoměřice a Gabriel s.r.o. (vedoucí účastník sdružení), se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455, SMOLA STAVBY s.r.o. (druhý účastník sdružení), se sídlem Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČ: 28731492, DIČ: CZ28731492 společně jako „Sdružení Park Miřejovická stráň, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

87/05/2014

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a „Sdružením LTM Jiráskovy sady“

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Gabriel s.r.o. (vedoucí účastník sdružení), se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455, Gardenline s.r.o. (účastník sdružení), se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827 společně jako „Sdružení LTM Jiráskovy sady (viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

 Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu