Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. usnesení z mimoř. jednání Rady města Litoměřic -5.3.2007

           

USNESENÍ

z 5. mimořádného jednání  Rady města Litoměřic konaného dne 5.3.2007 od 16.00 hod.

v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         uzavření smlouvy o dílo na vydávání „Radničního zpravodaje“ s paní Evou Břeňovou, po zapracování připomínek členů rady města. (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         předložený sazebník pokut za správní delikty dle § 48/1 a, zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. (sazebník viz příloha orig. zápisu).

3.         Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ „Vymezení podpisového práva a užívání razítek.“(příkaz viz příloha orig. zápisu ).

4.         doplnění níže uvedených bodů do jednání ZM  8.3.2007

a)       záměr směny pozemku

b)       plán kontrol KV při ZM

c)       příkaz starosty a tajemníka MěÚ o vymezení podpisového práva a užívání razítek

d)   poskytnutí dotace z ÚK na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

II. bere na vědomí:

1.         rezignaci ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 9.3.2007.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu