Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 30.1.2014

U S N E S E N Í

z 3. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 30.1.2014 od 15:45 hodin v kongresovém sále Gotického hradu

Přítomno 7 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  3mimořádném   j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

27/3/2014

Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2014 s názvem „Komplexní zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného dodavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Komplexní zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce“ - JUDr. Jindřicha Vítka, Ph.D., advokáta advokátní kanceláře Erhartová, Vítek, zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 09459, se sídlem Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2, IČ: 63622777 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu