Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 26.1.2012

 

U S N E S E N Í

3. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 1. 2012

od 18:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  3.  mimořádném   j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

50/3/2012

Jmenování do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum Srdíčko

RM jmenuje na návrh 2. místostarosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 17.1.2012  Bc. Ivanu Humlovou, r. 1965, bytem Litoměřice ředitelkou příspěvkové organizace  Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2012.

51/3/2012

Schválení nových platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1.ledna 2012

RM schvalujenové platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1.ledna 2012

 (viz příloha orig. zápisu)

52/3/2012

Schválení vítězného uchazeče na provozování areálu výstaviště Zahrada Čech

RM schvaluje vítězného uchazeče soutěže (výběrového řízení) na partnera pro společnou obchodní společnost určenou k pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech - společnost EXPO CZ s.r.o., Šeříková 13, Litoměřice, IČ: 24154130 a doporučuje ZM schválit založení společné obchodní společnosti, navrhnout zástupce města do orgánů této společnosti a schválit společenskou smlouvu (zakladatelský dokument) této společnosti a dále RM informuje ZM, že po založení společné obchodní společnosti RM schválí uzavření nájemní smlouvy mezi městem a společnou obchodní společností na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech  touto společností, to vše dle zveřejněných podmínek soutěže a návrhu vítězného uchazeče v soutěži.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu