Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 22.1.2013

 

U S N E S E N Í

z 2. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 22. 1. 2013 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2.  mimořádném  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

33/2/2013

Nové znění Organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje nové znění organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu) s účinností od 1.2.2013 a se zapracováním připomínek Ing. Lončáka.

34/2/2013

„Odůvodnění veřejné zakázky - dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění“ pro akci „Provozovatel MHD v Litoměřicích“

RM souhlasí se zněním Odůvodnění veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích“ dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a doporučuje ZM toto znění ke schválení (viz příloha orig.zápisu).

35/2/2013

Žádost o bezplatný pronájem sálu GH pro místní organizaci Svazu tělesně postižených

RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Gotického hradu v Litoměřicích dne 7.3.2013 od 13.30 do 15.30 hodin pro místní organizaci Svazu tělesně postižených, o.s. zastoupenou panem Janem Novákem, za účelem pořádání výroční členské schůze.

36/2/2013

Schválení partnerství města Litoměřice v mezinárodním projektu POCACITO („pokasito“) připravovaném Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

RM schvaluje partnerství města Litoměřice v mezinárodním projektu POCACITO („pokasito“) připravovaném Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu