Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis z usnesení RM 06.01.2005

Výpis  usnesení

z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.1. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.            předloženou  smlouvu o dílo na  zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby „ Litoměřice –obnova povrchů Masarykovy ulice“ (viz příloha orig.zápisu).

2.         uzavření Smlouvy o dílo č. SMO-2004-340-0113 na rozúčtování nákladů za dodávky tepla pro vytápění bytů a nebytových prostor pomocí indikátorů – rozdělovačů topných nákladů se zapracováním zrušovacích ustanovení (viz.příloha orig.zápisu).

3.            „Smlouvu“, uzavřenou mezi Městem Litoměřice a Svazem důchodců ČR, měst.organizace Litoměřice, která upravuje využívání nebytových prostor objektu budovy Alšova 8, Litoměřice, za účelem provozu klubu důchodců. Platnost smlouvy ode dne schválení RM. (viz.příloha orig.zápisu).

4.         konání mimořádného termínu svatby - na Ploskovickém zámku dne 1.dubna 2005  v 13.00hod.

5.            podmínky vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a složení výběrové komise (podmínky a složení komise viz. příloha orig. zápisu).

6.         úpravy systemizace správního odboru (oddělení přestupků) a kanceláře starosty a tajemníka k datu 3. ledna 2005. (nové systemizace viz. příloha orig. zápisu).

7.         uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi Obcí  Miřejovice a Městem Litoměřice.

II.         ukládá:

1.            tajemníkovi MěÚ provedení interpersonálního auditu jednotlivých odborů, OS a samostatných oddělení a předložit návrh na změny v organizaci úřadu do 28.2.2005.

III.             pověřuje:

1.         starostu města Mgr.Chlupáče jednáním o další možné spolupráci a jejích podmínkách s bývalým vedoucím EO ing.Sedláčkem.

IV.            doporučuje:

1.         ZM schválit znění smlouvy o společné investici mezi Městem a sdružením vlastníků pozemků, která se týká lokality výstavby RD na „Miřejovické stráni“ (viz. příloha orig. zápisu).

2.         ZM schválit rozpočet na rok 2005 ve smyslu předloženého materiálu se zapracováním připomínek tajemníka MěÚ (viz.příloha orig.zápisu).

V.         bere na vědomí:

1.         přehled stanovisek k investičním akcím vydaných OSMM na základě delegované

pravomoci od  1.1.2004 do 31.12.2004 (viz příloha orig. zápisu).

          Jiří Landa                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                                  starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu