Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -4.1.2007

USNESENÍ

výpis

z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.1.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

 

I.          schvaluje:

1.         vzorovou smlouvu o nájmu bytů ve vlastnictví Města Litoměřic se zapracováním připomínek členů RM (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem (viz. příloha org.zápisu).

3.         text přiloženého dopisu, kterým Město Litoměřice deklaruje, že považuje soukromou základní školu LINGUA UNIVERSAL –s.r.o., Sovova 2, Litoměřice za důležitou součást základního školství ve městě (viz příloha orig. zápisu).

4.         výpověď z nájmu NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice.

5.         uzavření Smlouvy o dílo na akci „Víceúčelový objekt Krajská ulice – stavební úpravy“ s uchazečem S-BAU Bohemia s.r.o., Krajská 66/7, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

6.         znění odpovědi na dopis p. Tomáše Prokopce ze dne 15.12.2006 se zapracováním připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

7.         doplnění zdravotní a sociální komise při RM o člena MUDr. Pavla Svobodu.

8.         přijetí opatrovnictví Města Litoměřic pro klienty Centra sociální pomoci Litoměřice, PO, ve svém správním území.

9.         termíny konání jednání Rady města Litoměřic na 1. pololetí roku 2007 - 16.1., 1.2., 15.2., 15.3., 29.3., 10.4., 26.4., 10.5., 22.5., 7.6., 19.6. a jednání Zastupitelstva města Litoměřic na 1.pololetí 2007 - 25.1., 8.3., 19.4., 31.5., 28.6.

II.         trvá:

1.         na podmínkách, za kterých byl přidělen NP v ul. Dlouhá 195/49 Litoměřice, neboť vítězná obchodní společnost získala tento prostor z důvodu akceptování podmínek stanovených městem.

 

 

III.        ukládá:

1.         právnímu oddělení připravit a odeslat oznámení o výpovědi z nájmu NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice.

 

IV.        revoluje:

1.         své usnesení č. II/1 ze dne 21.12.2006 a nahrazuje jej novým usnesením (viz č. I./8 tohoto usnesení)

 

 

 

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o stavu přípravy projektu „Svatostánek českého vinařství – gotický hrad Litoměřice“. Další prezentace přípravy projektu proběhne dne 15.1.2007 v rámci jednání kulturní komise, kde bude vytvořena pracovní skupina pro řešení využitelnosti objektu, která bude úzce spolupracovat se skupinou pro stavební řízení.

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

           

 

 

                                                                      

                                  

                                                                                 

Ing. Ivan Palán                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                              starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu