Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 7.1.2014

 

U S N E S E N Í

1. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 7.1.2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1. mimořádném   j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

1/1/2014

Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (dále jen přeložka kabelů NN) v areálu „Výstaviště Zahrada Čech“, mezi Městem Litoměřice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky kabelů NN  v areálu „Výstaviště Zahrada Čech“, mezi Městem Litoměřice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV – Podmokly

(viz příloha orig.zápisu).

2/1/2014

Schválení způsobu zadání VZ, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve VŘ o VZ malého rozsahu – komplexní zajištění zadávacích řízení na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce při realizaci projektu „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ spolufinancovaného z ROP Severozápad

RM schvalujezpůsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu – komplexní zajištění zadávacích řízení na realizaci stavebních prací projektu s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ spolufinancovanou z Regionálního operačního programu Severozápad.

3/1/2014

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na zhotovitele stavby

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky “Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na zhotovitele stavby, a to  firmu Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, IČ:62743881 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem.

4/1/2014

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na TDI a koordinátora BOZP

RM bere na vědomí vyřazení společnosti REINVEST spol. s r.o., IČ:65410840 z výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky “Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – zakázka na TDI a koordinátora BOZP, potvrzuje vítězného uchazeče, a to firmu Garnets Consulting a.s., Teplice-Trnovany, IČ:27349675 a zároveň schvaluje uzavření mandátní smlouvy s tímto uchazečem.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

 

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu