Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z mimořádného jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 2.3.2016

Zápis z mimořádného jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

konané dne 2. 3. 2016 od 12.45 hodin na Městském úřadu v Litoměřicích

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

Zaujetí stanoviska k žádosti o zveřejnění odpovědi v Radničním zpravodaji, zaslané zastupitelem Ing. Petrem Urbánkem 15.2.2016

Vzhledem k jednání Rady města Litoměřice, stanovené na 3. března 2016, bylo před tímto datem svoláno mimořádné jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice. Důvodem bylo projednání žádosti o zveřejnění odpovědi zastupitele Ing. Petra Urbánka (zaslané 15. 2. 2016) a zaujetí stanoviska redakční radou v této záležitosti ještě před jednáním rady města, která se bude žádostí zastupitele Urbánka jako vydavatel listu zabývat.

Redakční rada naprostou většinou hlasů (vyjma Tomáše Sarnovského), v poměru 4:1, schválila následující usnesení:

„Redakční rada neshledala nárok na zveřejnění odpovědi podle § 10 odst. 1 tiskového zákona, uplatněný v žádosti zastupitele Ing. Petra Urbánka adresované starostovi města, šéfredaktorce Radničního zpravodaje, členům redakční rady a radě města, jako důvodný ve smyslu uvedeného právního předpisu. Redakční rada se většinou hlasů shodla na tom, že omluva autora článku „Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města“ je v daném případě dostačující.“

Redakční rada dále pověřila šéfredaktorku zpravodaje odpovědět Ing. Urbánkovi v tomto duchu a zároveň mu připomenout možnost, že v souladu s Pravidly pro vydávání Radničního zpravodaje města Litoměřice má možnost navrhovaný text zveřejnit v dubnovém vydání zpravodaje na straně 6, která je věnována komentářům zastupitelů.

Termín příštího jednání: 15. března 2016 od 13.00 hodin
Zápis schválili:

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu