Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 23.06.2015

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice
(redakční rada Radničního zpravodaje města Litoměřice)
konané dne 23. června 2015

Přítomni:

  • Ing. Eva Břeňová
  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

  1. Zhodnocení červnového vydání Radničního zpravodaje
  2. Soudní žaloba
  3. Nabídka Hnutí ANO 2011 na uspořádání semináře
  4. Informace o druhé žalobě na město Litoměřice podané Hnutím ANO 2011
  5. Srpnové vydání Radničního zpravodaje

1) Zhodnocení červnového vydání Radničního zpravodaje

V úvodu Eva Břeňová poděkovala Tomáši Sarnovskému za pomoc při tvorbě grafiky červnového vydání Radničního zpravodaje. Pan Tomáš Sarnovský zase poděkoval  šefredaktorce za její nasazení v rámci osvojení si aplikací pro sazbu a zlom Radničního zpravodaje. Členové redakční rady se shodli v tom, že obsah červnového vydání vyšel v souladu s výsledky posledního jednání redakční rady a Radniční zpravodaj je informačně hodnotný a pestrý.

2) Soudní žaloba

Redakční rada byla informována o schůzce, které se zúčastnil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč, místostarosta Ing. Pavel Grund, zastupitelé za Hnutí ANO 2011 Ing. Petr Urbánek a Tomáš Sarnovský a šéfredaktorka zpravodaje Ing. Eva Břeňová. Obě strany deklarovaly ochotu nalézt kompromisní řešení ve vydávání Radničního zpravodaje, které by vyhovovalo oběma stranám, čímž by se město vyhnulo soudnímu sporu, jehož předmětem je nezveřejnění povolebního politického příspěvku zastupitelů za Hnutí ANO 2011 v Radničním zpravodaji. Ačkoliv starosta Chlupáč deklaroval, že další jednání jsou možná pouze v případě stažení žaloby, o čemž informoval i písemně, došlo ze strany Hnutí ANO 2011 pouze k jejímu odročení. Tomáš Sarnovský vysvětlil, že tomu tak bylo z procesních důvodů.

3) Nabídka Hnutí ANO 2011 na uspořádání semináře 

Jak uvedl Tomáš Sarnovský, jedním z kroků vedoucímu ke smírnému řešení je možnost uspořádání odborného semináře na téma obsahu Radničního zpravodaje. Předmětem sporu podle něj není kvalita novinářské práce a kvalita jednotlivých článků, ale dle názoru zastupitelů za Hnutí ANO nedodržování ustanovení tiskového zákona týkající se poskytování přiměřeného prostoru pro sdělení zastupitelů. Nynější prostor určený pro komentáře zastupitelů nepovažuje ANO na rozdíl od redakční rady (s výjimkou Tomáše Sarnovského) a rady města za dostačující. Nezávislý odborník by mohl pomoci nalézt řešení. Za nezávislého odborníka navrhuje ANO Oldřicha Kužílka z nevládní organizace Otevřená společnost. Nabídka se skládá z realizace semináře s panem Kužílkem a ve druhé fázi zpracování návrhu pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje, vše za předem stanovenou částku.

V té souvislosti Eva Břeňová informovala, že se před několika měsíci zúčastnila v Praze celodenního semináře na obdobné téma, na kterém přednášela řada odborníků z různých institucí. Měla možnost diskutovat i s šéfredaktory obdobných periodik, s nimiž konzultovala dosavadní zkušenosti. Situace v jiných městech je obdobná jako v Litoměřicích, pravidla pro vydávání městských či obecních periodik někde vůbec nemají, jinde mají, ale nijak zásadně se neliší od našich. Ideální řešení zatím nikdo nenalezl. Nachází se spíše v lidské rovině, ve vzájemném přístupu a ochotě porozumět si.

Závěr: Členové redakční rady se shodli, že prostřednictvím místostarosty Pavla Grunda doporučí radě města seminář uspořádat a pokusit se kromě pana Kužílka najít ještě jiného odborníka – například z Univerzity Karlovy, Syndikátu novinářů apod. 

4) Informace o druhé žalobě na město Litoměřice podané Hnutím ANO 2011

Členové redakční rady dále byli informováni, že zastupitelé Hnutí ANO 2011 podali na město další žalobu týkající se nezveřejnění šesti komentářů výsledků ustavujícího jednání zastupitelstva. Eva Břeňová připomněla, že z vlastní iniciativy a s ohledem na pluralitu názorů tehdy oslovila zástupce všech subjektů, které se dostaly do zastupitelstva, s nabídkou možnosti okomentovat první jednání zastupitelstva. Představitelé jednotlivých politických stran a hnutí nabídky využili (vyjma KDU-ČSL a TOP09) s tím, že opravdu zaslali po jednom příspěvku, který jim byl zveřejněn. Nicméně zastupitelé za ANO chtěli komentovat všichni, tudíž šéfredaktorka s ohledem na prostor a zbývající zastupitele zveřejnila pouze první došlý komentář za ANO, shodou okolností od pana Urbánka. Dle ANO to však bylo nedostatečné a záležitost předalo soudu.

5) Srpnové vydání Radničního zpravodaje

Redakční rada dále diskutovala nad obsahem srpnového vydání Radničního zpravodaje, které by mělo být rozšířené ze stávajících 16 na 20 stran. Nabídka tiskárny na rozšířené vydání je následující:  cena s DPH  41 457 Kč oproti stávajícím 29 842 Kč. RR se shodla, že počká do uzávěrky. Podle toho, kolik příspěvků přijde, rozhodne, zda srpnové vydání bude rozšířené, či nikoliv.

V diskuzi zazněly i podněty k dalšímu vylepšování podoby RZ. Padaly náměty na spolupráci se střední školou pana Šrejbra, konkrétně se studenty grafického designu, kteří se mohou podílet na budoucí možné změně grafické podoby. RR je také může přizvat ke spolupráci a pověřit terénní prací a sběrem dat. Tato data pak mohou být využita v infografikách apod.

Termín příštího jednání: čtvrtek 16. července 2015 ve 13 hodin

Zapsal(a): Ing. Eva Břeňová

Se zápisem souhlasí: Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

Přílohy:

 Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu