Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 20.4.2016

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 20. dubna od 13 hodin

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová

Omluven:

  • Ing. Venuše Brunclíková (kontrolní den Tyršova mostu)

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Dubnové vydání Radničního zpravodaje (hodnocení)

Šéfredaktorka Eva Břeňová konstatovala, že od nikoho z členů redakční rady nedostala připomínky k navržené podobě dubnového vydání Radničního zpravodaje před jeho vydáním. Nespokojenost s obsahem omluvy šéfredaktorky otištěné na straně 4 následně vyjádřil zastupitel Ing. Petr Urbánek.

2) Žádost o otištění dodatečné informace zaslaná zastupitelem Ing. Petrem Urbánkem

Členové redakční rady byli seznámeni s žádostí Ing. Petra Urbánka (z 8.4.2016) o zveřejnění odpovědi, v níž reaguje na omluvu zveřejněnou v dubnovém vydání Radničního zpravodaje. S ohledem na potřebu přijmout v této záležitosti stanovisko, se k této žádosti vyjadřovali členové redakční rady prostřednictvím mailu. Všichni (s výjimkou Tomáše Sarnovského, podle něhož je navržená odpověď panu Urbánkovi nedostatečně rozvinutá a nepřináší odpovědi na dle jeho názoru zásadní otázky) souhlasili se stanoviskem předloženým členem redakční rady Pavlem Grundem v následujícím znění:

Vážený pane zastupiteli,
tímto odpovídám jako člen redakční rady a zároveň radní města na Vaši žádost o uveřejnění odpovědi dle § 10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, doručenou do podatelny Městského úřadu Litoměřice dne 08.04.2016. Požadovaná odpověď se vztahuje k omluvě šéfredaktorky Radničního zpravodaje města Litoměřice k článku „Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města“ zveřejněném v Radničním zpravodaji dne 03.02.2016. Touto omluvou byla provedena oprava některých mylných informací uvedených ve zmiňovaném článku. Informace ze zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 11. února 2016, zmiňované v omluvě šéfredaktorky jsou v autentické podobě snadno zjistitelné z videozáznamu pořízeného z tohoto zasedání a zveřejněného na adrese https://www.youtube.com/watch?v=RXrnMRH_-dw (stopáž 3:54:35). Redakční rada neshledává nárok na zveřejnění odpovědi podle § 10 odst. 1 tiskového zákona, uplatněný ve Vaší žádosti, jako důvodný ve smyslu uvedeného právního předpisu. Toto své stanovisko postoupíme jako podklad pro jednání rady města, která se Vaší žádostí o uveřejnění odpovědi bude zabývat na svém jednání 18. dubna.

Ing. Pavel Grund, člen redakční rady a radní města

3) Informace o pověření místostarosty Pavla Grunda

Vůči vydavateli Radničního zpravodaje jsou v poslední době opakovaně podávány žádosti o zveřejnění odpovědi podle § 10 odst. 1. Posouzení nároku žadatele na zveřejnění odpovědi (popř. dodatečného sdělení nebo doplňující informace) je na vydavateli, který tuto odpovědnost nemůže beze zbytku přenést na šéfredaktora nebo redakční radu.

Proto vedení města hledalo vhodné řešení. Do příštího jednání rady města proto půjde návrh, aby RM pověřila místostarostu Grunda zastupováním města Litoměřice jako vydavatele Radničního zpravodaje při řešení záležitostí souvisejících s nárokováním odpovědi, dodatečného sdělení nebo doplňující informace s ohledem na dodržení lhůt pro odpovědi. Pavel Grund je totiž členem redakční rady a zároveň rady města, tudíž se jeví být pro tento účel tou správnou osobou. On sám s navrženým postupem souhlasí.

4) Červnové vydání Radničního zpravodaje

- O zaslání komentáře na stránku určenou zastupitelům bude požádáno Hnutí ANO, ODS, TOP 09 a KSČM
- V loňském roce došlo v červnu k navýšení počtu stránek zpravodaje (o 4) s cílem poskytnout podrobnější informace o Litoměřickém kulturním létu. Tento krok nepřinesl ani pozitivní, ani negativní reakce. Redakční rada proto nerozhodla, zda k němu přistoupí i letos. Záležet bude na množství informací apod.
- Dubnové vydání zpravodaje bylo hodně zaměřené na problematiku dopravu, kterou doprovodila i anketa. Anketa by se měla objevit i v následujících číslech, vždy na aktuální témata. Tím následujícím by mohli být bezdomovci v centru města.

Termín příštího jednání: 17. května 2016 od 13.00 hodin

Zapsal(a): Ing. Eva Břeňová

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu