Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 16.7.2018

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

 

konané dne 16.7. 2018 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Omluven: Václav Sedlák, Ing. Pavel Grund

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

 

1) Příprava dalšího vydání Radničního zpravodaje, který vyjde 2. srpna

 

a) Komentáře zastupitelů

Na stranu určenou komentářům zastupitelů byly s žádostí o zaslání příspěvku v rozsahu obvyklém osloveny ANO 2011, ODS, Strana zelených, KSČM a ČSSD. Do jednání redakční rady přišly 3 příspěvky, a to od ANO, ODS a Strany zelených.

b) Obsah vydání

Členové rady byli seznámeni s dalšími články zpravodajského charakteru, které jsou do srpnového vydání připraveny.

c) S ohledem na vysoké množství příspěvků se redakční rada usnesla na mimořádném 20stránkovém vydání (navýšení o 4 strany oproti běžnému vydání).

 

2) Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Šéfredaktorka zpravodaje Eva Břeňová informovala přítomné o ukončení posledního soudního sporu, který čtyři roky probíhal mezi městem jako vydavatelem Radničního zpravodaje a litoměřickými zastupiteli zvolenými za Hnutí ANO 2011. Připomněla situaci před čtyřmi lety, kdy po zaslání příspěvku žádala v souladu s rozhodnutím Rady města vypuštění sporných vět obsahujících osobní útoky, neetická tvrzení, která nebyla dokázána, ani fakty podložena, dokonce některá tvrzení naznačovala možné trestné jednání nejmenovaného místostarosty. Upozorňovala na to, že jen při splnění těchto podmínek může být příspěvek s názvem „Litoměřice se zatím změny nedočkaly“ otištěn. Čímž by zároveň došlo i k jeho žádoucímu zkrácení, neboť svým rozsahem byl výrazně delší, než bylo obvyklé.

Rozsudkem ze dne 23.4.2018 totiž rozhodl, že město Litoměřice je povinno uveřejnit v Radničních listech doplňující informaci zastupitelů za ANO, nicméně vypustil sporná a vydavatelem kritizovaná tvrzení. Čímž soud vyhověl námitkám vydavatele na nepřiměřený rozsah a závadný obsah původně požadovaného sdělení. Zároveň soud na základě připomínek vydavatele rozhodl, že zastupitelé za ANO, ani město nemají právo na náhradu nákladů řízení.  

Člen redakční rady Tomáš Sarnovský informoval, že do konce tohoto týdne dodá stanovisko podepsané všemi zastupiteli ANO (žaloba na vydavatele totiž byla podána nikoliv Hnutím Ano 2011, ale fyzickými osobami), jímž se vzdají požadavku na otištění soudem zkrácené verze původního příspěvků. Ovšem pouze v případě, že nezazní další komentáře a věc budeme požadovat za uzavřenou. Šéfredaktorka zpravodaje v této souvislosti informovala, že jde o kompetenci, která nespadá do rozhodnutí redakční rady, a proto akceptaci nabídky zastupitelů za Hnutí ANO v případě, že bude do konce týdne zaslána, předá s žádostí o rozhodnutí ohledně dalšího postupu Radě města.  V případě, že stanovisko podepsané všemi zastupiteli za Hnutí ANO do konce týdne dodáno nebude, bude šéfredaktorka povinna respektovat rozhodnutí soudu.

 

3) Dotaz zastupitele Mgr. Petra Panaše

Šéfredaktorka zpravodaje členy redakční rady informovala o dotazu zastupitele Panaše, který se mj. dotázal, o které ustanovení zákona se opírá tvrzení v červnovém vydání zpravodaje, citace: „V souladu se zákonem totiž nemůže politická strana inzerovat v obecním periodiku zdarma, nýbrž za cenu běžnou“,  uvedené v článku Zpravodaj nabídne prostor kandidujícím subjektům v Radničním zpravodaji č. 3 na str. 6

Zastupitel Panaš obdržel odpověď, že se jedná o novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, konkrétně novelu č. 302/2016 Sb., účinnou od 1.1.2017. Tato novela zákona přinesla změnu v § 18 odst. 1:

(1) Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění

  1. a) od státu, nestanoví-li tento zákon jinak,
  2. b) od příspěvkové organizace,
  3. c) od obce, městské části, městského obvodu a kraje

Pokud by politická strana (hnutí) inzerovala v obecním periodiku zdarma, mohlo by to tedy být pokládáno za poskytnutí bezúplatného plnění ze strany vydavatele, tedy obce. 

 

 

Termín příštího jednání: 15. 8. 2018 od 13 hodin

  • Se zápisem souhlasí:  Tomáš Sarnovský, Venuše Brunclíková, Eva Břeňová
Přílohy:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu