Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 16.1.2018

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 16. 1. 2018 od 13 hodin

Přítomni:

 • Tomáš Sarnovský
 • Ing. Venuše Brunclíková
 • Ing. Eva Břeňová

Omluveni: Ing. Pavel Grund, Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Příprava únorového vydání Radničního zpravodaje
 1. Komentáře zastupitelů
  Na stranu určenou komentářům zastupitelů tentokráte byli osloveni zástupci ANO 2011, ODS, KSČM, Sport a zdraví, ČSSD. Příspěvky nedodali komunisté a sociální demokraté. K obsahu, ani rozsahu příspěvků zaslaných pány Matysem (ANO 2011), Krejzou (ODS) a Červínem (Sport a zdraví) neměli přítomní členové redakční rady připomínky.
 2. Dále došly žádosti o zveřejnění příspěvku od Lenky Simerské (Strana zelených) a poslance Parlamentu ČR Mikuláše Peksy (Piráti).
  • V případě článku paní Simerské redakční rada rozhodla o zveřejnění v případě, že autorka zkrátí příspěvek na běžně požadovaný rozsah (tedy max. 2000 znaků, včetně mezer) a Strana zelených bude souhlasit, že jde o oficiální příspěvek strany započítaný do plochy určené subjektům v zastupitelstvu. Jde totiž o příspěvek obsahově tzv. duplicitní, neboť se věnuje stejnému tématu jako tisková zpráva referentky komunikace města Anny Hrochové, již připravené do zpravodaje.
  • Příspěvek Mikuláše Peksy bude do příštího vydání zařazen v plném znění, neboť je rozsahem přiměřený a v případě autora jde o nového poslance Parlamentu ČR s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Což však s ohledem na fakt, že zpravodaj je dvouměsíčník, neznamená, že takto bude redakční rada zveřejňovat jeho příspěvky automaticky v každém vydání.
 3. Šéfredaktorka zpravodaje informovala členy redakční rady o dalších článcích zpravodajského charakteru, které jsou do únorového vydání připraveny. Je jich zhruba pět desítek.
2) Žaloba 7 zastupitelů za Hnutí ANO 2011 na město jako vydavatele Radničního zpravodaje

Krajský soud v Ústí nad Labem pravomocně rozhodl o žalobě zastupitelů za Hnutí ANO 2011, týkající se nezveřejnění šesti komentářů zastupitelů v prosincovém vydání zpravodaje roku 2014 zhruba takto:

Zpravodajství Radničního zpravodaje ze dne 2. prosince roku 2014 přineslo věcné a objektivní zpravodajství týkající se výsledků komunálních voleb do městského zastupitelstva. Zpracováno bylo bez emocí a bez hodnotových komentářů. Stejně tak v dalších dvou číslech zpravodaje (z 31. 3. 2015 a 3.2.2015) byl vždy poskytnut prostor zastupitelům za různé strany a hnutí k vyjádření k různým aktuálním otázkám chodu žalovaného (pozn.: rozuměj města). „Nelze tak dovodit, že by žalovaný zastupitele za hnutí ANO 2011 cíleně znevýhodňoval. Současně nejsou uvedená čísla ani zjevně agitační ve prospěch koalice vládnoucí v žalovaném,“ uvádí mj. krajský soud ve svém rozhodnutí ze dne 23.11. 2017, které se zabývalo žalobou podanou sedmi zastupiteli za Hnutí ANO 2011 na město Litoměřice jako vydavatele Radničního zpravodaje. Ti kritizovali fakt, že nebyly zveřejněny všechny komentáře zaslané po komunálních volbách do zpravodaje, ale pouze první došlý, pocházející z pera zastupitele Petra Urbánka. Podle tehdejšího rozhodnutí rady města a názoru šéfredaktorky zpravodaje však tím byl zachován rovný přístup ke všem subjektům v zastupitelstvu, kterým bylo s ohledem na prostor ve zpravodaji nabídnuto zveřejnění vždy jednoho společného komentáře.
Nicméně krajský soud vyhověl žalobě zastupitelky Renaty Kynzlové, jejíž komentář podle soudu splňuje podmínky pro publikaci, neboť na rozdíl od jejích kolegů v ANO přináší obsah nový a ve zpravodaji dosud nepublikovaný. Text zastupitelky Kynzlové proto musí být zveřejněn v nejbližším vydání zpravodaje v následujícím znění:

„Mimo jiné mě nepříjemně překvapilo, že neprošel návrh pana Petra Panaše na jmenovité zveřejňování hlasování zastupitelů. Přeci transparentní fungování Zastupitelstva města by mělo být prioritou každého zastupitele. A s tím, podle mého názoru, úzce souvisí možnost kontroly hlasování jednotlivých zastupitelů. Ne každý může trávit čas sledováním Zastupitelstva města v přímém jednání či v jeho celém záznamu. My všichni zastupitelé jsme se na svá místa dostali z vůle voličů, tak bychom měli chtít, aby měli zpětnou vazbu a mohli kdykoliv „překontrolovat“ naši práci, zjistit, jestli jsme nezklamali jejich důvěru a jestli opravdu plníme sliby, které jsme jim dali ve svých volebních programech.“

Jednání přítomné členy redakční rady však Tomáš Sarnovský informoval, že paní Kynzlová netrvá na zveřejnění 3 roky starého článku. Šéfredaktorka Břeňová však uvedla, že je vázána rozhodnutím soudu o zveřejnění. Zastupitelka Kynzlové toto své stanovisko prezentované ústy zastupitele a člena redakční rady totiž dosud nezaslala písemně. V případě, že tak učiní, bude neprodleně další postup konzultovat s advokátem města a o výsledku informovat členy redakční rady.

3) Diskuse

V rámci diskuse byla zahájena debata, jak redigovat Radniční zpravodaj v době před blížícími se komunálními volbami. Stanovisko prozatím redakční rada nepřijala.

Termín příštího jednání: pondělí 19. února 2018 od 13 hodin
Se zápisem souhlasí: Venuše Brunclíková, Tomáš Sarnovský, Eva Břeňová

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu