Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 16.05.2023

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při RM Litoměřice

Konaného 16. května 2023 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni: Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová, Ing. Petr Pinka, Mgr. Vladimíra Bitalová

Omluven: Tomáš Sarnovsky
 

Zhodnocení předchozího vydání RZ (duben 2022):

Vydání bylo bez připomínek.

 

Příprava červnového vydání RZ

Zásadní témata RZ

  • Neplatičům pokut bude městská policie odebírat SPZ
  • Přestanou být občanům rozesílány složenky na uhrazení poplatku za komunální odpad a psy, výzva k využití Portálu občana a informačních kanálů města
  • Připomenutí, že popelnice budou nově vyváženy jen jednou za 2 týdny
  • Chystané rekonstrukce sítí a s tím spojená dopravní omezení
  • Výsledky zápisů do základních a mateřských škol apod.
  • Výzva k nominacím do ankety Srdcař Litoměřic 2023
  • Příspěvek zástupce občanské iniciativy žádající odstranění sochy vojáka z Jiráskových sadů, přičemž vedle bude umístěn příspěvek o probíhajícím historickém výzkumu na toto téma, a to v rámci dosažení objektivity
  • Kulturní program na následující dva měsíce apod.

 

Komentáře zastupitelů:

Nabídku na zveřejnění komentáře využily ze šesti subjektů zastoupených v zastupitelstvu čtyři. Zastupitelé za Severočechy Litoměřice a Více pro Litoměřice příspěvek nedodali. K obsahu zaslaných komentářů nemají členové redakční rady výhrady. Výjimkou je příspěvek SPD, který v závěru vyzývá občany k podpisu petice za odstranění ukrajinské vlajky z okna radnice. Členové redakční rady se jednomyslně shodli na tom, že posláním listu územně samosprávního celku je informovat veřejnost o dění ve městě, nikoliv podněcovat k peticím. Mohlo by to být do budoucna precedentem, a to obzvláště v dobách předvolebních. Redakční rada proto pověřila šéfredaktorku, aby se spojila s autorem článku a požádala ho o přeformulování věty tak, že více informací k projednávané problematice je možno získat na specifikovaném místě. Obdobně pak postupovat i v případě autora článku týkajícího se požadavku na odstranění sochy vojáka v parku. I zde nevyzývat k podpisu petice, ale odkázat na místo, kde lze získat více informací k dané problematice.  

 

Diskuse:

Členka redakční rady Vl. Bitalová požádala o zveřejnění úspěchů mladých basketbalistů a článku o lesní školce. Obojí bude do zpravodaje zařazeno. Výjimkou je rubrika s fotografiemi nalezených koček z útulku SOZLIT. Kapacita zpravodaje neumožňuje tuto rubriku zřídit. Obdobně byl v minulosti informován i řepnický psí útulek. Je tedy třeba zachovat jednotný postoj.

Příští jednání redakční rady se uskuteční 17. července.     

Dne 16. května 2023                                                     Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Zápis ke stažení


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu