REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 16.03.2015

ZÁPIS
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje Města Litoměřice
konané dne 16. března 2015 od 10 hodin

Přítomni:

  • Ing. Eva Břeňová Ing.
  • Pavel Grund,
  • Tomáš Sarnovský

Omluven:

  • Ing. Venuše Brunclíková

Jednání řídila:

  • Ing. Eva Břeňová

PROGRAM:

1) Zveřejnění příspěvků na stranu věnovanou komentářům zastupitelů

Eva Břeňová informovala členy RR, že v souladu s Pravidly pro vydávání RZ a v souladu s rozhodnutím redakční rady oslovila zástupce ANO, ODS, Severočechů, KDU-ČSL a Sport a zdraví o zaslání příspěvku na aktuální téma a v daném rozsahu.

V souladu s tím přišly do uzávěrky příspěvky od ODS, Severočechů, KDU-ČSL a Sport a zdraví, nad nimiž nebyla vedena diskuse o tom, zda je otisknout, či nikoliv, neboť byly v souladu s Pravidly pro vydávání RZ.

ANO však požádalo o zveřejnění příspěvků zastupitele Tomáše Sarnovského a nad vymezenou plochu i zastupitelů Vladimíra Matyse, Ondřeje Štěrby a Petra Urbánka. Dále znovu zopakovalo požadavek 7 zastupitelů za ANO na zveřejnění článku „Litoměřice se zatím změny nedočkaly", který je reakcí na výsledek podzimních komunálních voleb a jež dosud nebyl otištěn i přes opakované žádosti.

a) Zveřejnění příspěvku „Litoměřice se zatím změn nedočkaly" – žádost 7 zastupitelů ANO:

Argumentace pro zveřejnění: tento článek měl být v souladu s Tiskovým zákonem vydán v prosincovém vydání RZ. Občané se tak nedostali k podstatným informacím, které se týkaly výsledků komunálních voleb. Rozhodnutí Rady Města nevydat tento článek je předmětem žaloby pro porušení TZ. V případě, že by nová RR článek vydala, mohla by se žaloba stát z pohledu autorů bezpředmětnou.

Argumentace proti zveřejnění: RR respektuje rozhodnutí rady města, navíc jde o příliš dlouhý materiál (na zhruba jednu celou stránku zpravodaje), neaktuální (reaguje na událost půl roku starou). Kromě toho jednotlivé politické kluby dostaly rovnou příležitost okomentovat ustavující jednání městského zastupitelstva, a tím i výsledek komunálních voleb v říjnovém vydání RZ.

Hlasování: [pro TS] : [proti EB, PG], výsledek hlasování - NEZVEŘEJNIT (poměr hlasování 1:2)

b) Příspěvek Tomáše Sarnovského určený na stranu vymezenou zastupitelům
(zhodnocení výsledku rekonstrukce Jiráskových sadů)

Hlasování: ZVEŘEJNIT (jednomyslné rozhodnutí)

c) Zveřejnění příspěvku Vladimíra Matyse
(kritika stavby kruhové křižovatky na Vojtěšském náměstí apod.)

Argumentace pro zveřejnění: vzhledem k tomu, že se v připravovaném čísle počítá s částí věnovanou stavební problematice ve městě, je vhodné zařadit také kritický názor, a to na stejné místo, kde budou občané informování o této problematice

Argumentace proti zveřejnění: je nad rámec vymezeného prostoru. Nicméně Eva Břeňová navrhla, že v připravovaném zpravodajském článku určeném do zpravodaje o průběhu rekonstrukce křižovatky poukáže i na kritický hlas zastupitele Vladimíra Matyse

Hlasování: [pro TS] : [proti EB, PG], výsledek hlasování - NEZVEŘEJNIT (poměr hlasování 1:2)

d) Zveřejnění příspěvku Ondřeje Štěrby (kritika nákupu novin nemocnicí)

Argumentace pro zveřejnění: článek je možné zařadit vedle článku dr. Vysoudila. Občané se tak mohou svobodně rozhodnout, který argument je pro ně přesvědčivější. Místo je sice nad rámec stávajících pravidel, ale obecně je RR zajedno v tom, že primárním zájmem je nestranné a objektivní informování všech občanů

Argumentace proti: vydání článku není v souladu s platnými pravidly. Hnutí ANO tím dostane prostor navíc.

Hlasování: [pro TS, PG] : [proti EB], výsledek hlasování - ZVEŘEJNIT (poměr hlasování 2:1)

Doplnění k rozhodnutí: Mimořádně bude hnutí ANO zveřejněn příspěvek navíc, neboť jde o protinázor příspěvku zaslaného ODS na stejné téma (Leoš Vysoudil - nákup novin nemocnicí). RR si je vědoma, že toto rozhodnutí není v souladu se schválenými pravidly. Své rozhodnutí označila jako výjimečné, přestože Eva Břeňová upozornila na budoucí rizika, která tento krok může vyvolat.

e) Příspěvek Petra Urbánka (jako protiváha Slovu starosty)

Argumentace pro zveřejnění: článek má být protiváhou Slova starosty, který lze považovat za politickou propagaci. Zájmem RR by měl být vyvážený RZ a tento článek tento zájem naplňuje.

Argumentace proti: Slovo starosty je tradiční sloupek, který není považován za politickou, nýbrž společenskou informaci. Starosta je nejvýše postavená osoba a jeho vyjádření jsou nestranná a apolitická. V souladu s Pravidly má starosta města jako nejvýše postavená osoba garantován prostor na úvodník otištěný na první straně.

Hlasování: [pro TS] : [proti EB, PG], výsledek hlasování - NEZVEŘEJNIT (poměr hlasování 1:2)

2) Eva Břeňová dále informovala členy RR

o článcích připravených do příštího vydání Radničního zpravodaje. Konstatovala, že se sešel vysoký počet materiálů a bude nutno všechny krátit, aby se jich vešel co nejvyšší počet.

3) Tomáš Sarnovský požádal

o odložení projednávané aktualizace Pravidel pro vydávání RZ s tím, že dosud nedošlo ke shodě v opozici.

4) Příští jednání redakční rady

proběhne 16. dubna od 14 hodin.

Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Zápis ověřil a s jeho zněním souhlasí:
Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský

  Zápis ke stažení (.pdf)

 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..