Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 18.5.2021

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při Radě města Litoměřice

Konaného 18.5. 2021 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni::

Lukas Wünsch, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová, Ing. Venuše Brunclíková, Tomáš Sarnovský

 

Program:

1. Příprava červnového vydání RZ
2. Komentáře zastupitelů
3. Diskuse 

1) Příprava červnového vydání RZ

a) Stěžejní témata reflektující dění ve městě:
- provoz velkokapacitního očkovacího centra, možnosti testování na Covid-19
- vysvětlení, co je tzv. prostupné bydlení a související problematiku způsobu přidělování tzv. seniorských bytů, změna na pozici ředitele Městských  kulturních zařízení
- průběh rekonstrukce věže Kalich, vyjmutí poselství z kopule
- kolaudace přístavby a podkroví v Masarykově základní škole
- další rozvoj Miřejovické stráni

b) Po uvolnění protiepidemiologických opatřeních začínají být organizovány kulturní akce – zveřejnění pozvánek na ně

c) Zahájení provozu pivovaru 

 2)  Komentáře zastupitelů 

V souladu s pravidelnou výzvou šéfredaktorky dorazily příspěvky Tomáše Sarnovského (ANO), Lukase Wünsche (Severočeši Litoměřice), Lenky Simerské (Strana zelených) a Mgr. Karla Krejzy (ODS). Členové redakční rady neměli k jejich obsahu a rozsahu připomínek. Pouze Eva Břeňová s ohledem na obsah příspěvku T. Sarnovského upozornila, že komentuje složitou problematiku související s budoucí energetickou koncepcí města, jež obyvatelům v Radničním zpravodaji ještě nebyla dostatečně vysvětlena. Navrhla proto, že téma zpravodajsky zpracuje, vysvětlí a komentář T. Sarnovského bude na téma navazující. Členové RR s návrhem souhlasili.
Šéfredaktorka dále informovala o nedorozumění provázející příspěvek zastupitelky Lenky Simerské určený do dubnového vydání Radničního zpravodaje, kde nebyl otištěn. Zveřejněn nemohl být, protože na e-mail nedorazil, tudíž ani nebyl projednán redakční radou. Došlo k vyjasnění situace a domluvě o způsobu budoucí komunikace, která obdobným nedorozuměním předejdou.

3) Informace

- příští jednání redakční rady se uskuteční 15. 7. od 13 hodin 

zápis ke stažení (.pdf) 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu