Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.2.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 15. 2. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Obsah únorového vydání Radničního zpravodaje

Komentáře zastupitelů: Eva Břeňová připomněla, že zastupitel Petr Urbánek upravil na přání redakční rady kritizované pasáže v příspěvku na straně 6 určené komentářům zastupitelů. V souladu s požadavkem redakční rady byl osloven zastupitel Leoš Vysoudil s nabídkou, zda se krátce nechce vyjádřit k příspěvku kolegy Urbánka, který jeho jméno citoval. Leoš Vysoudil nabídku po zvážení odmítl. Místostarosta Grund zaslal příspěvek dodatečně a dodržel slib, že se zdrží komentářů k příspěvkům předloženým RR v řádném termínu.

Zahrada Čech: Šéfredaktorka zpravodaje členům redakční rady vysvětlila důvod nestandardního postupu, kdy se ve zpravodaji objevil článek na téma Zahrady Čech až poté, co jeho obsah před tiskem redakční rada schválila. „Vzhledem k jednání rady města na toto závažné téma a mimořádné tiskové konferenci, jež měla být v této souvislosti svolána, nebylo možné toto téma opomenout. Tisková konference byla naplánována na pondělí, následně bylo zřejmé, že v úterý a ve středu se tématu bude věnovat řada médií, včetně těch celostátních. A ve čtvrtek by vyšel Radniční zpravodaj, který by se tématu vůbec nevěnoval. To bylo pro mě z pozice šéfredaktorky nepřijatelné,“ vysvětlila Eva Břeňová s tím, že záležitost konzultovala s dalším členem redakční rady a zároveň místostarostou města Pavlem Grundem, který s navrženým postupem souhlasil.

Proti takovémuto postupu se ohradil člen redakční rady Tomáš Sarnovský, který uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby takto závažná změna proběhla bez vědomí redakční rady.

2) Příprava poptávkového řízení na tisk zpravodaje

RR se shodla, že podmínky (technické parametry) pro poptávkové řízení budou stejné jako předchozí. Tomáš Sarnovský se nabídl, že dodá jména a kontakty dalších tiskáren disponujících rotačkou, která bychom v této souvislosti mohli oslovit, a pokusit se tak snížit cenu tisku.

 

3) Informace: Grafický (kreativní) manuál města Litoměřice

Nový layout Radničního zpravodaje, včetně nového vzhledu hlavičky, bude součástí chystaného grafického (kreativního) manuálu města Litoměřice. Zadávací podmínky pro vyhlášení výběrového řízení připravuje Eva Břeňová a Tomáš Sarnovský společně s dalšími dvěma zaměstnanci městského úřadu (Antonín Tym a Andrea Křížová).

4) Představení Anny Hrochové

Členům RR byla představena Mgr. Anna Hrochová, která nastoupila 1. února jako referent vnějších vztahů a komunikace na poloviční úvazek s cílem připravit a realizovat koncepci propagace města prostřednictvím sociálních sítí, rozjet aplikaci mobilního rozhlasu, připravit výroční zprávu města, spolupracovat při tvorbě a šíření krátkých videí šířených na Fcb, pořizování tiskových zpráv a fotografií, přípravě Radničního zpravodaje apod.

Termín příštího jednání: středa 15. března 2017 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Se zápisem souhlasí: Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu