REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.12.2015

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice konané dne 15. 12. 2015

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Zhodnocení prosincového vydání RZ (vyjme strany 6)

- bez připomínek

2) Strana 6 Radničního zpravodaje města Litoměřice věnovaná komentářům zastupitelů

a) Eva Břeňová informovala o negativní reakci zastupitele Petra Panaše na diskusním fóru týkající se skutečnosti, že její článek o soudním sporu kolem Radničního zpravodaje byl uveřejněn na straně věnované zastupitelům. Členům redakční rady, stejně jako zastupiteli Panašovi, vysvětlila, proč se tak stalo. Důvod byl pouze jeden:

Severočeši prostor, na který dle Pravidel pro vydávání RZ měli mít nárok, odmítli. Zbylo tedy prázdné místo zde. Z hlediska grafického se proto nabízela jediná možná varianta - využít prostor zveřejněním komentářů zastupitelů k Radničnímu zpravodaji (plus úvodní informativní článek shrnující celou záležitost), které byly připraveny na jinou stránku. Novinářský článek uvozující celou problematiku byl podepsán pouze zkratkou v závorce, komentáře zastupitelů s plným jménem a pracovním zařazením autora komentáře.

Zcela v souladu s pravidly žurnalistiky: existuje-li nějaký spor, je napsán pouze informativní článek popisující fakta. Teprve poté se k němu zveřejňují redakčně neupravované komentáře - v tomto případě pánů Urbánka a Chlupáče. Je tak činěno s ohledem na čtenáře, který nemusí znát podstatu sporu a pouhým zveřejněním komentářů by situaci jen stěží pochopil. Tudíž s ohledem na čtenáře, o kterého by nám mělo jít především, je to nezbytné.

Zastupiteli Panašovi vysvětlení stačilo, poděkoval za něj a další případné dotazy mu budou zodpovězeny při osobní schůzce.

b) Stížnost zastupitele Petra Urbánka na porušení Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje, zaslané k rukám pana starosty a šéfredaktorky

Znění stížnosti přeposlala šéfredaktorka členům redakční rady mailem. Zastupitel Petr Urbánek se cítí poškozen zveřejněním komentáře místostarosty Karla Krejzy, který dle jeho názoru poškozuje jeho jméno, protože ho několikrát zmiňuje. Domnívá se, že tím, že nedostal prostor k vyjádření, byla šéfredaktorkou porušena Pravidla pro vydávání RZ.

Šéfredaktorka v té souvislosti upozornila, že nikdo ze členů redakční rady nevyjádřil obavu z toho, že by tento článek nějak narušoval důstojnost a dobré jméno zastupitele Petra Urbánka a nepověřil ji tím, aby mu byl přeposlán a dán prostor k vyjádření.

Závěr redakční rady: Zveřejnění komentáře místostarosty Karla Krejzy, stejně jako výsledná podoba prosincového vydání Radničního zpravodaje, bylo schváleno všemi jednání přítomnými členy redakční rady. S cílem vyhnout se do budoucna obdobným stížnostem, pověřila redakční rada šéfredaktorku, aby rozeslala zastupitelům e-mail následujícího znění:

"Vážení zastupitelé, Pravidla pro vydávání RZ schválená ZM dne 17. září 2015, v odstavci VII. ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘISPĚVKŮ par. 3a uvádí toto: Šéfredaktor je povinen každý příspěvek, obsahující sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření (právo odpovědi podle § 10 tiskového zákona). Chceme Vás tímto požádat, abyste se v budoucnu vyvarovali jmenovitého napadání jednání politických konkurentů. V případě, že se tak nestane a rozhodnete se ve svém příspěvku jmenovitě kohokoliv kritizovat, bude Váš příspěvek dotčené osobě přeposlán, aby se k němu vyjádřila.“

3) Únorové vydání Radničního zpravodaje:

Šéfredaktorka informovala, že ze zhruba šestihodinového jednání zastupitelstva byl na základě dohody s dodavatelem služby natočen a zveřejněn nesestříhaný záznam jednání a na závěr byly zveřejněny nijak neupravované komentáře zástupců jednotlivých subjektů zastoupených v zastupitelstvu. Ti dostali prostor ke zhodnocení roku 2015 i posledního jednání zastupitelstva.

Navrhla, aby reakce zástupců všech devíti subjektů v zastupitelstvu prezentované vždy ústy jednoho zastupitele, byly v rámci zachování plurality názorů a prezentace alternativních názorů zveřejněny v únorovém vydání Radničního zpravodaje. Tento návrh redakční rada jednomyslně podpořila.

4) Úspora peněz města za seminář s panem Oldřichem Kužílkem na téma Radničního zpravodaje

Redakční rada byla šéfredaktorkou informována, že zhlédla tři hodiny trvající videozáznam z Litomyšle, kde již seminář s panem Kužílkem proběhl (jak ANO navrhovalo). Její návrh, aby byl odkaz na YouTube přeposlán všem zastupitelům města k případnému zhlédnutí, redakční rada přivítala.

Tímto dojde k finanční úspoře za organizaci semináře, neboť problematika projednávaná v Litomyšli – související s městským periodikem – je v jádru věci totožná. Pan Kužílek zde i v obecné rovině zcela přesně formuluje názory a myšlenky, které by s drobnými obměnami formuloval také v případě Litoměřic.

Eva Břeňová konstatovala, že kulatý stůl s panem Kužílkem byl v mnoha ohledech zajímavý. Nicméně nepřinesl řešení, ani nenavrhl obecně platná pravidla, která by zaručovala spokojenost všech zastupitelů s mírou jejich přístupu do městského periodika.

Termín příštího jednání: 19. ledna od 13 hodin

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..