Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.05.2015

ZÁPIS
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje Města Litoměřice
konané dne 15. května 2015 od 13 hodin

Přítomni:

 • Ing. Eva Břeňová
 • Ing. Pavel Grund,
 • Tomáš Sarnovský
 • Ing. Venuše Brunclíková
 • Václav Sedlák

Jednání řídila:

 • Ing. Eva Břeňová

PROGRAM:

 1. Představení nového člena redakční rady Václava Sedláka
 2. Schválení znění smlouvy s tiskárnou Samab na tisk Radničního zpravodaje
 3. Nová hlavička Radničního zpravodaje
 4. Obsah příštího vydání Radničního zpravodaje
 5. Grafické práce na Radničním zpravodaji
 6. Žaloba hnutí ANO 2011 na město Litoměřice
1) Představení nového člena redakční rady Václava Sedláka

(dlouholetý redaktor, který pracoval mimo jiné i jako šéfredaktor Litoměřického deníku nebo redaktor týdeníku 5+2. V současné době je redaktorem Litoměřického deníku – zástup za mateřskou dovolenou).

Vzhledem k tomu, že v současné době nemá město člověka, který by v případě nemoci zastupoval Evu Břeňovou na akcích, jež jsou pro město významná a které je třeba mediálně pokrýt (vytvoření tiskové zprávy, fotografií apod.), bude Václav Sedlák v tomto směru nápomocen. Stejně jako při tvorbě anket, psaní článků, focení nebo korektuře Radničního zpravodaje – v případě potřeby a na základě domluvy s šéfredaktorkou.

2) Schválení znění smlouvy s tiskárnou Samab na tisk Radničního zpravodaje

Eva Břeňová předložila členům redakční rady návrh smlouvy s tiskárnou Samab Brno. Na jejím základě bude tiskárna tisknout Radniční zpravodaje v následujících dvou letech. Znění smlouvy RR schválila.

3) Nová hlavička Radničního zpravodaje

Členové redakční rady souhlasili s návrhem šéfredaktorky požádat o spolupráci litoměřickou střední školu pana Šrejbra, zda by studenti oboru grafický design nechtěli v rámci své praxe zúčastnit se soutěže o vytvoření nové hlavičky Radničního zpravodaje a jeho vlastního loga. Členové RR s návrhem souhlasili, stejně jako s návrhem Tomáše Sarnovského, aby se soutěž týkala i vytvoření návrhu nového grafického designu. Eva Břeňová projedná s vedením školy do konce tohoto školního roku.

4) Obsah příštího vydání Radničního zpravodaje

Eva Břeňová informovala RR o článcích, které jsou připraveny do příštího vydání zpravodaje. Upozornila, že s ohledem na uzávěrku se nevejde reportáž z otevření Rákosníčkova hřiště a podnikatelského fóra. Do rubriky Vy se ptáte, my odpovídáme tentokráte nepřišly dotazy od obyvatel města.

Na stránku komentářů určenou zastupitelům přišlo pět příspěvků:

  1. Martin Hrdina (TOP09) – dětská hřiště
  2. Jaroslav Růžička (KSČM) – shrnutí činnosti KSČM
  3. Pavel Kejř (ODS) – reakce na žalobu podanou hnutí ANO 2011 na město za nezveřejnění povolebního materiálu v Radničním zpravodaji
  4. Vladimír Matys (ANO 2011) – reakce předsedy dopravního komise na výsledek kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí
  5. Petr Urbánek – hodnocení Radničního zpravodaje a finanční dopad funkce předsedy kontrolního výboru na rozpočet města

Eva Břeňové v té souvislosti upozornila, že v případě KSČM a ANO 2011 nebyla dodržena Pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje. ANO poslalo místo jednoho příspěvky dva, navíc panu Urbánkovi stejně jako panu Růžičkovi již příspěvky otištěny v letošním roce byly. Cílem přitom je, aby se ve zpravodaji postupně během roku vystřídali se svými názory všichni zastupitelé.

Nicméně členové redakční rady se jednomyslně ztotožnili s návrhem šéfredaktorky, aby příspěvek pana Matyse byl zveřejněn mimo prostor vyhrazený komentářům, neboť jako předseda dopravní komise hodnotí výsledek dopravní změny. Ovšem za předpokladu, že Venuše Brunclíková jako vedoucí odboru územního rozvoje ve spolupráci s Pavelm Grundem (místostarosta zodpovědný za oblast dopravy) připraví krátký a stručný komentář reflektující některé aspekty zmiňované panem Matysem.

Souhlasili i s návrhem, aby byly otištěny příspěvky pana Urbánka i Růžičky, neboť příspěvky jiných zastupitelů za ANO 2011 a KSČM na adresu redakce nepřišly.

Vzhledem k množství akcí, které se v Litoměřicích uskuteční v rámci Litoměřického kulturního léta od května do září, bude srpnové vydání Radničního zpravodaje posíleno o 4 stránky. Místo 16 stran tak mimořádně vyjde 20 stran. Příležitost k otištění autorského příspěvku tak dostanou i organizátoři akcí, které se uskuteční v průběhu 1. ročníku Litoměřického kulturního léta. Vzhledem k finanční úspoře za tisk zpravodaje neznamená tento krok dopad na rozpočet města.

5) Grafické práce na Radničním zpravodaji

Město Litoměřice má k dispozici grafický program InDesign, který aktuálně není využíván. Eva Břeňová se nabídla, že se s ním naučí pracovat tak, aby grafiku zpravodaje mohla v budoucnu zajišťovat ona, bez využití externisty. V případě, že se změna osvědčí a bude práci z časového hlediska zvládat, přinese tento krok pro město finanční úsporu. Spolupráci na zajištění grafiky následujícího vydání nabídl (než se šéfredaktorka program naučí) Tomáš Sarnovský (bez nároku na honorář)

6) Žaloba hnutí ANO 2011 na město Litoměřice

Tomáš Sarnovský informoval, že se společně se zastupitelem Urbánkem zúčastnil neformální schůzky se starostou města. Ačkoliv z ní nevyplynuly konkrétní závěry, obě strany deklarovaly zájem předejít soudnímu jednání.

Příští jednání členů redakční rady se uskuteční v úterý 23. června ve 13 hodin.

Zapsala: Ing. Eva Břeňová
Zápis ověřil a s jeho zněním souhlasí: Ing. Pavel Grund, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

Přílohy:

Zápis ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu