Nástroje pro usnadnění přístupu

REDAKČNÍ RADA

radničního zpravodaje

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.03.2023

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při RM Litoměřice

Konaného 15. 03. 2023 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni: Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová, Tomáš Sarnovsky, Ing. Petr Pinka, Mgr. Vladimíra Bitalová  


Rozšíření redakční rady RZ:

Na základě rozhodnutí rady města došlo ke zvýšení počtu členů redakční rady z dosavadních pěti na šest - viz usnesení č. 63/2/2023:

RM schvaluje

a) rozšíření redakční rady Radničního zpravodaje o jedno místo a jmenuje novou členkou Mgr. Vladimíru Bitalovou (zástupce hnutí Naše Litoměřice)

b) změnu Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje spočívající v tom, že se v článku IX. REDAKČNÍ RADA, odst. 2) nahrazuje původní text tímto: "Redakční rada je šestitičlenná. Redakční radu tvoří šéfredaktor, zastupitel města a jeden další volený člen za koalici, zastupitel města za opozici, zástupce zaměstnanců městského úřadu a zástupce odborné veřejnosti. V případě, že zastupitelé za opozici či koalici nenominují svého zástupce do redakční rady, o obsazení uvolněného místa rozhodne rada města."


Zhodnocení předchozího vydání RZ (únor 2022):

Ústředním tématem prvního čísla byl rozpočet roku 2023 a chystané projekty. Obsah bez připomínek.


Příprava dubnového vydání RZ

Zásadní témata RZ

  • Získání dotace na realizaci Kulturně kreativního centra
  • Několikaměsíční uzavírka Michalské ulice (s tím související změny v MAD)
  • Představení nového přístaviště u Labe
  • Průběh rekonstrukce další části bývalého pivovaru
  • Jmenování nového ředitele Technických služeb města
  • Pobočka České pošty v Pokraticích nezanikne
  • Socha Rudoarmějce apod.
  • Představení plánů sportovní komise jako poradního orgánu zastupitelstva slovy jejího předsedy


Komentáře zastupitelů:

Nabídku na zveřejnění komentáře využilo ze šesti subjektů zastoupených v zastupitelstvu pět. Severočeši Litoměřice příspěvek nedodali. K obsahu zaslaných komentářů nemají členové redakční rady výhrady.


Diskuse

Členka redakční rady Vl. Bitalová přišla s náměty, které by mohly být součástí některých z příštích čísel v případě, že by byl nedostatek materiálů. Zmínila například postupné představování neziskových organizací, kterých ve městě působí celá řada, nebo zařazování křížovek, kdy výherci by získávali propagační materiály města.

Příští jednání redakční rady se uskuteční 15. května.    

Dne 15. 03. 2023                                                     Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Zápis ke stažení


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu