ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 23.2.2023

Podkladové materiály pro 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřice

které se koná dne 23. února 2023 od 16:00 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zpracoval: Eva Šimková

Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy: Materiály ke stažení (.pdf)

PROGRAM:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

C) SMART CITY Litoměřice
7 - Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál spol. ENLITOS a.s.

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023

E) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
9 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
10 - Schválení realizace projektu „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ a jeho spolufinancování

F) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
11 - Uzavření smlouvy o spolufinancování lékařské pohotovostní služby v roce 2023

G) Odbor územního rozvoje
12 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 3997/2 v k.ú. Litoměřice
13 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 3910/10 a 3910/11 oba v k.ú. Litoměřice
14 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 3886/1, 3886/21, 3900/24, 3900/25, 3900/67, 3900/68 a 3908/2 vše v k.ú. Litoměřice

H) Útvar obrany a krizového řízení
15 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

I) Tajemník
16 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2022

J) Kancelář starosty a tajemníka
17 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení

K) Odbor správy nemovitého majetku města
18 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3293 v k.ú. Litoměřice
19 - Záměr prodeje klasické hrobky č. 046 na Městském hřbitově v Litoměřicích
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
21 - Projednání ceny pozemků v zahrádkářských osadách
22 - Bezúplatný převod pozemku parc. č 2472/79 v k.ú. Litoměřice
23 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice
25 - Prodej klasické hrobky č. 130 na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Prodej klasické hrobky č. 128 na Městském hřbitově v Litoměřicích
27 - Prodej klasické hrobky č. 11 na Městském hřbitově v Litoměřicích
28 - Prodej pozemku parc.č. 4984/33 v k.ú. Litoměřice

L) Procesní body 2
29 - Informace
30 - Interpelace
31 - Diskuze
32 - Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu