Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 15.12.2022

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice,
které se koná dne 15. 12. 2022 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

 Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Složení slibu zastupitele Ing. Lukáše Korbela
3 - Schválení zápisu minulého jednání
4 - Kontrola plnění bodů
5 - Doplnění/stažení bodů programu

6 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2023
9 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2023

10 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024 - 2025

C) Odbor územního rozvoje
11 - Projekt „Azylové bydlení Želetická“
12 - Projekt „Sociální bydlení Želetická“

13 - Projekt „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 1. etapa“

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 BK Lvice Litoměřice z.s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 FK Litoměřicko, z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 HC Stadion Litoměřice, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 Slavoj BK Litoměřice, z.s.

18 - Poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci – Sokol Pokratice, z.s.

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

19 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku

F) Odbor Kancelář starosty a tajemníka

20 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích

G) Různé

21 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2023

H) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
22 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 130 na Městském hřbitově v Litoměřicích
23 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 128 na Městském hřbitově v Litoměřicích
24 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 11 na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4984/33 v k.ú. Litoměřice
26 - Záměr prodeje nezapsaných pozemků parc.č. 2566/4, 2561/59 a části pozemku parc.č. 2567 vše v k.ú. Litoměřice
27 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1358/2 v k.ú. Litoměřice 
28 - Záměr směny pozemku parc.č. 2470/5 za parc.č. 2469/63 (vl.město) vše v k.ú. Litoměřice
29 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/27 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
30 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1344/2 v k.ú. Litoměřice
31 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2701/3, 2701/6 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
32 - Prodej pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice

33 - Částečná revokace usnesení ZM č. 119/5/2022 ze dne 15.9.2022 – oprava jména

I) Procesní body 2
34 - Informace
35 - Interpelace
36 - Diskuze

37 - Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu