Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 11.4.2019

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11.04.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II. Schválení zápisu minulého jednání

III. Kontrola plnění bodů

IV. Doplnění / stažení bodu programu

V. Hlasování o programu

VI. Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019
 2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
 3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
 4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
 5. Program Regenerace MPR 2019
 6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
 7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“
 8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
 9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
 10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
 11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
 12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO            
 13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
 14. Schválení dohody o splátkách dluhu
 15. Prominutí příslušenství dluhu
 16. Dohoda o splátkách dluhu
 17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
 18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
 19. Pojmenování městské tržnice
 20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
 2. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196//52 v k.ú. Pokratice
 3. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
 4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán)
 5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
 6. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
 8. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

 1. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
 2. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
 4. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
 5. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
 6. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
 7. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 8. Prodej pozemku parc.č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
 9. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
 10. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
 11. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
 12. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.

VIII. Informace

IX. Interpelace

X. Diskuze

XI. Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu