ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.12.2021

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 09. 12. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
 
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022
8 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022
9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024
10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
11 - Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
13 - Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z. s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.
18 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19 - Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025
 
E) Odbor územního rozvoje
20 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice
21 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice
22 - Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 – Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí
23 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice
24 - Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice
 
F) Odbor životního prostředí
25 - Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
 
G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
26 - Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023
27 - Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu
 
H) Kancelář starosty a tajemníka
28 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
29 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství
 
I) Různé
30 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021
 
J) Odbor správy nemovitého majetku města
31 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
32 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice
34 - Adresný záměr směny pozemků: parc. č. 691/2 a část parc. č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
35 - Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice
36 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
37 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice
38 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
39 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
40 - Prodej pozemku parc. č. 828/9 v k.ú. Litoměřice
41 - Prodej pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice
42 - Bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice
43 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice
 
K) Procesní body 2
44 - Informace
45 - Interpelace
46 - Diskuze
47 - Závěr

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu