Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.12.2018

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 6.12.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018
 2. Návrh rozpočtu města na rok 2019
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021
 4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu
 5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“
 6. Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“
 7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023
 8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
 9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
 10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
 11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
 12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
 13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
 14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
 15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019
 16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
 17. Prominutí smluvní pokuty – pan V. H. a paní D. H.
 18. Prominutí smluvní pokuty – paní H. M.
 19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
 20. Volba soudního přísedícího
 21. Doplnění zástupce města v SONO
 22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici

  Majetkové záležitosti:
  Záměry:
 23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
 24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
 25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. plán)
 26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
 27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  Prodeje:
 28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
 29. Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk
 30. Prodej pozemků parc.č. 25863/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Pokratice
 31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
 32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby
 34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
 35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
 36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
 37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
 38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
 39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu