Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 5.12.2019

Podkladové materiály

 Zastupitelstva města Litoměřic

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

 

POZVÁNKA

na 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 5.12. 2019 od 16:00 hodin

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Program:

 1. Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise, a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
 4. Doplnění / stažení bodů programu
 5. Hlasování o programu
 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.11. 2019
 2. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE
 3. Návrh rozpočtu města na rok 2020
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021–2022
 5. FK Litoměřicko, z.s – návratná finanční výpomoc – nový splátkový kalendář
 6. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
 7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1
 8. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
 9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.
 10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.
 11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.
 12. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.
 13. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“
 14. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit
 15. Program podpory sociálních služeb na rok 2020
 16. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice
 17. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
 18. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020
 19. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

- OZV č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

- OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

- OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

 1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
 2. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019
 3. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

Majetkové záležitosti:

Záměry

 1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
 2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
 3. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
 4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 v k.ú. Pokratice
 5. Směna pozemků parc.č. 2469/63 (vl. město) za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
 6. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005 na městském hřbitově

Prodeje

 1. Bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č.4008/131 v k.ú. Litoměřice (GTT)
 2. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM
 3. Prodej BJ č. 986/44, ul. Mrázová, k.ú. Litoměřice
 4. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 1. Informace
 2. Interpelace
 3. Diskuze
 4. Závěr
Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu