ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.6.2020

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 4. 6. 2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

Ekonomický odbor
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV                               

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání   hospodaření města Litoměřice za rok 2019                         

8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s.    

9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s.     

10 - Poskytnutí účelového daru Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                                              

11 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020

12 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a panických tlačítek

Odbor životního prostředí                                                     

13 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy

14 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízením nášlapných vhozových zařízení

15 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána

Kancelář starosty a tajemníka                                                         

16 - Volba soudního přísedícího

17 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic

18 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ

Útvar Pro lidi

19 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České středohoří z.s.

20 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2019

21 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost                                                                                                                                                 

1.místostarosta

22 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020

Odbor správy nemovitého majetku města   

23 - Prominutí smluvní pokuty, schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

Majetkové záležitosti:

Záměry:

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice

26 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice

27 - Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice  

Prodeje:

28 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p.  v k.ú. Litoměřice a prodej věci movité dva přístřešky navazující na stavbu

29 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice 

30 - Prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

31 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice

32 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích

Procesní body 2

33 - Informace
34 - Interpelace
35 - Diskuze
36 - Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu