Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.2.2021

Podkladové materiály pro jednání ZM

MĚSTO LITOMĚŘICE

Zpracoval: Eva Šimková          
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

POZVÁNKA

na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřice,

které se koná dne 04.02.2021 od 16:00 hodin

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích,

(sál Domu kultury, Na Valech 2028)

Program:

A) Procesní body 1

 1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

 2 - Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery

 3 - Schválení zápisu minulého jednání

 4 - Kontrola plnění bodů

 5 - Doplnění/stažení bodů programu

 6 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

8 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

9 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

10 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"

11 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“

12 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021

D) Stavební úřad

13 - Vznik nové ulice "Technická"

E) Různé

14 - Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

F) SMART CITY Litoměřice

15 - Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice

G) Kancelář starosty a tajemníka

16 - Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu

17 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020

H) Odbor správy nemovitého majetku města

18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice

19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice

20 - Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty

21 - Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice

22 - Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

23 - Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice

24 - Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice

25 - Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice

26 - Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice

27 - Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú. Litoměřice

28 - Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020

I) Procesní body 2

29 - Informace

30 - Interpelace

31 - Diskuze

32 - Závěr

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu