Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 3.12.2020

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 03. 12. 2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
 
Ekonomický odbor
 6.  Rozpočtová opatření dle doporučení FV
 7.  Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2021
 8.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2022–2023
 9.  Ukončení úvěru na projekt PAVE
10. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
11. Zřizovací listina PO TSM Litoměřice
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12. Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. – dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
13. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z. s.
14. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.
15. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z. s.
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z. s.
 
Odbor územního rozvoje
17. Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
18. Zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň
 
Kancelář starosty a tajemníka
19. Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad
 
Tajemník
20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
 
Útvar pro lidi
21. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
 
Odbor správy nemovitého majetku města

Majetkové záležitosti:

Záměry:
22. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
23. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) v k.ú. Pokratice
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
 
Prodeje:
25. Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
26. Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice
27. Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS
28. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice
29. Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k.ú. Litoměřice
30. Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
31. Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice
32. Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Litoměřice
33. Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
34. Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
36. Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
37. Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
38. Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
 
Procesní body 2
39 - Informace
40 - Interpelace
41 - Diskuze
42 - Závěr

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu