Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.4.2020

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 23. 4. 2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

 1. Zahájení jmenování a volba návrhová komise, prac.předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodů programu
 5. Hlasování o programu
 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
 2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
 3. Poskytnutí dotace a prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
 4. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města -Bod doplněn na základě rozhodnutí RM dne 20.4.2020
 1. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
 2. Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – DDM Rozmarýn
 3. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích – rok 2020
 4. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020
 5. Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ -Bod doplněn na základě rozhodnutí RM dne 20.4.2020
 1. Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
 2. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“
 3. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
 4. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice
 5. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020
 6. Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
  Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ -Bod stažen na základě rozhodnutí RM dne 20.4.2020
 1. Obecně závazná vyhláška o zkrácení nočního klidu
 2. Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách -Bod doplněn na základě rozhodnutí RM dne 20.4.2020
 1. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
 2. Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany s obcí Mlékojedy
 3. Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
 4. Snížení daně z nemovitých věcí
 5. Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu
 6. Schválení dohody o splátkách dluhu

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dva přístřešky navazující na stavbu
 2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice
 3. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
 4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
 5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
 6. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice
 7. Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
 8. Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
 9. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO
 10. Doplnění seznamu adresného záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích

Prodeje:

 1. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
 2. Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice
 3. Směna pozemku parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice
 4. Prodej BJ č. 414/3, ulice A.Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
 5. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
 6. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 1. Informace
 2. Interpelace
 3. Diskuze
 4. Závěr

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu