Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.6.2021

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 22. 06. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2020
8 - Poskytnutí dotace Krajské zdravotní, a.s.
9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
10 - Dodatek č. 1 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu

C) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se ruší vyhláška o volném pohybu psů a vyhláška o evidenci psů a jejich chovatelů
12 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
13 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o Městské policii Litoměřice

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
14 - Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

E) 1. Místostarosta
15 - Schválení podání návrhu na jmenování likvidátora Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci
16 - Ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště "Zahrada Čech" a licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech" dohodou
17 - Zrušení vyhrazené pravomoci ZM ve věci nájmu/pachtu areálu výstaviště Zahrada Čech a poskytnutí licencí k ochranným známkám
18 - Nová zřizovací listina Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
19 - Prodej obchodního závodu Zahrada Čech s.r.o. do vlastnictví PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
20 - Schválení záměru prodeje obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. druhému společníkovi

F) Útvar Pro lidi
21 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2021+
22 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2020
23 - Deklarace udržitelného rozvoje Zdravého města Litoměřice 2021

G) Tajemník
24 - Statut sociálního fondu č. 1/2021

H) Odbor územního rozvoje
25 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice
26 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 vše v k.ú. Litoměřice
27 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3489/1 v k.ú. Litoměřice
28 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 3488 v k.ú. Litoměřice
29 - Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice

I) Odbor správy nemovitého majetku města
30 - Záměr prodeje parc.č. 2902/1, 2905/7 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
31 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 4303 v k.ú. Litoměřice
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 685/1 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod (darování) nezapsaného pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice
35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

J) Procesní body 2
36 - Informace
37 - Interpelace
38 - Diskuze
39 - Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu