Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 22.4.2021

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 22. 04. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

8 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2020

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

9 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce  2021 - dotace nad 50 tis. Kč

10 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2021 - dotace nad 50 tis. Kč

11 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2021

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2021 organizaci ShineBean o. p. s.

13 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2021“

14 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města

15 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2021

E) Útvar Pro lidi

16 - Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

17 - Pravidla participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021

F) Kancelář starosty a tajemníka

18 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021

19 - Delegování zástupce města do pracovní skupiny Infrastruktura při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

20 - Volba soudních přísedících

G) Různé

21 - Vlastní podnět ZM na změnu územního plánu města Litoměřice - GEOSOLAR

H) Odbor územního rozvoje

22 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/6 v k.ú. Litoměřice

23 - Zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č.1345/15, 1345/36 a 1345/37 vše v k.ú. Pokratice

I) Odbor správy nemovitého majetku města

24 - Úprava schváleného splátkového kalendáře

 25 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 273 o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice

 26 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4303 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice

 27 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice

 28 - Adresný záměr prodeje BJ č. 750/2 včetně pozemku parc. č. 1688 o velikosti podílu 1004/3000 v k.ú. Litoměřice

 29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1154 v k.ú. Pokratice

 30 - Adresný záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice

 31 - Směna pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty

 32 - Prodej pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice

 33 - Prodej pozemku parc.č. 212/11 v k.ú. Pokratice

 34 - Nákup pozemku parc.č. 2472/196 v k.ú. Litoměřice

 35 - Směna pozemků parc.č. 657/100 (vl.město) za pozemky parc.č. 657/96,97,98 ,99 v k.ú. Pokratice

 36 - Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků v k.ú. Pokratice

 37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice

 38 - Majetkoprávní dořešení pozemků – doplnění usnesení 160/5/2020 z ZM 3.12.2020

 39 - Částečná revokace usnesení č. 120/4/2020 ze dne 17.9.2020 – změna prodávajícího

J) Procesní body 2

40 - Informace

 41 - Interpelace

 42 - Diskuze

 43 - Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu