Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 21.6.2018

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic

 

Zpracovala a vyvěsila:  Eva Šimková

Přílohy:   Materiály ke stažení (.pdf)

POZVÁNKA


na 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 21.6.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
4. Změnu Statutu sociálního fondu
5. Volba soudních přísedících
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospice sv. Štěpána, z.s.
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4, IČO: 29062942
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
16. Dohoda o splátkách dluhu
17. Založení samostatné organizační složky
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018

 Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

35. Doplněný bod (viz odkaz na materiály ke stažení)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu