Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 17.9.2020

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 17.9.2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

Ekonomický odbor

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV        

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

7. Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče  

8. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.

9. Žádost o poskytnutí dotace – Vánoční trhy 2020 – Zahrada Čech

10. Prominutí dluhu – smluvní pokuta

Odbor územního rozvoje      

11. „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran

Útvar Pro lidi  

12. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města

13. Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

Odbor správy nemovitého majetku města

Majetkové záležitosti:

Záměry:

14. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

15. Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích

16. Směna pozemků část parc.č. 657/80 (vl.město) za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice

17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice

18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice

19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice

20. Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice

21. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice

22. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

23. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice

24. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

25. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice

26. Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice

27. Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice

28. Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice

29. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice

30. Částečná revokace usnesení 59/2/2019 ze dne 11.4.2019, změna dárce - převod lávka

31. Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice

33. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice

34. Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice

35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

36. Prodej BJ č. 1770/6 v ul. Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice

37. Prodej BJ č. 400/9 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice

38. Prodej BJ č. 400/18 v ul. Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice

39. Prodej BJ č. 400/21 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice

Procesní body 2

40 - Informace

41 - Interpelace

42 - Diskuze

43 - Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu