ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 16.9.2021

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 16.9. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028)

 

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

 Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

2 - Schválení zápisu minulého jednání

3 - Kontrola plnění bodů

4 - Doplnění/stažení bodů programu

5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města

8 - Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi

9 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

10 - Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7

D) Kancelář starosty a tajemníka

11 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích

E) Odbor územního rozvoje

12 - Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“

13 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období 2017-2021

14 - Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice - GEOSOLAR

F) Odbor správy nemovitého majetku města

15 - Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu

16 - Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

17 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice

18 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice (nutný GP)

19 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice

20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice

21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice

22 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

23 - Záměr směny pozemků ve vlastnictví města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2, vše v k.ú. Litoměřice

24 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice

25 - Záměr prodeje pozemků na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice

26 - Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531 a 2533/24 v k.ú. Litoměřice

27 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“

28 - Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice

29 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

30 - Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice

31 - Adresný prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice

32 - Adresný prodej 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice

G) Procesní body 2

33 - Informace

34 - Interpelace

35 - Diskuze

36 - Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu