Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 14.9.2017

Podkladové materiály

na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 14. 9. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zpracoval: Eva Chrudimská

Vyvěsil: Eva Chrudimská

Dne: 07.09.2017

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění usnesení
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

3. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice

4. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice

5. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

6. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu

7. Prominutí dluhu včetně příslušenství

8. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání

9. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:
a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce

10. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozpočtové opatření o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města

 

Majetkové záležitosti:

Záměry:
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice

13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice

14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

 

Prodeje:
15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově

16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově

17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání

18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice

19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice

21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice

22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice

23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice

24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice

25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice

26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice

27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice

 

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

Přílohy:

Materiály ke stažení - body 1-10 (.pdf)

 Materiály ke stažení - příloha k bodu 10e) (.pdf)

 Materiály ke stažení - body 11-27 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu