Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.6.2019

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.6.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Chrudimská
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Informace k nemocnici
2. Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019
5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018
6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s.
7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích
12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem
13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019

Majetkové záležitosti:

Záměry:
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM

Prodeje:
21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově
23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu