Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 12.9.2019

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic

které se koná dne 12.9.2019 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM

na 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic

konané dne 12.9.2019 od 16:00 hod.

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

PROGRAM

 1. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodu programu
 5. Hlasování o programu
 1. Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
 2. Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
 3. Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
 4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019
 5. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.                                     
 6. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice                                                                      
 7. Schválení projektu „ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy“
 8. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice            
 9. Podpora sociálních služeb 2019–2. kolo
 10. Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“
 11. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
 12. Kotlíkové půjčky
 13. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
 14. Volba soudních přísedících Okresního soudu Litoměřicích
 15. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
 16. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
 17. Dotace na Vánoční trhy pro Zahradu Čech
 18. Prezentace nového grafického vizuálu města
 19. Schválení dohody o splátkách dluhu
 20. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
 21. Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci zřizování věcných břemen                                                                                   

Majetkové záležitosti:                                                                          

Záměry:

 1. Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.
 2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
 3. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice
 4. Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP
 5. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje:

 1. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova
 2. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová
 3. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
 4. Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
 5. Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
 6. Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
 7. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
 8. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM
 9. Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
 10. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
 11. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
 12. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
 13. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
 14. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
 15. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
 16. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
 17. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice
 1. Informace
 2. Interpelace
 3. Diskuze
 4. Závěr

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu