Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 11.2.2016

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice

konaného dne 11.2.2016 od 16:00 hodin v kongresovém sále Hradu

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění bodů
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

1. Informace o výsledcích auditů udržitelného rozvoje a postupu do kategorie "A" dle kritérií MA21 v rámci NSZM

2. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.2.2016

3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

4. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2015

5. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

6. Schválení OZV o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

7. Schválení přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

8. Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – 3. ročník Litoměřické letní filharmonie 2016

9. Schválení dotací na činnost - Občanské sdružení Puellae cantantes, Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci a Kinoklub Ostrov, o.s

10. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

11. Schválení dohody o splátkách

12. Prominutí příslušenství dluhu

13. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotov. služby na rok 2016

14. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotov. služby na rok 2016

15. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na 1. pololetí 2016

16. Dodatky ke Smlouvě o nájmu výstaviště Zahrada Čech a Licenční smlouvě k ochranným známkám „Zahrada Čech“

17. Revokace usnesení ZM č.219/8/2015 ze dne 10.12.2015 (Podpora sociálních služeb na rok 2016)

Majetkové záležitosti:

Záměry:

18. Prodej pozemku parc.č. 2563/39 o výměře 19 m2 (zast.plocha)v k.ú. Litoměřice

19. Prodej pozemku parc.č. 600/64 o výměře 4 m2 (ostat.plocha)v k.ú. Pokratice

20. Prodej pozemku parc.č. 4334/2 o výměře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

21. Prodej pozemku parc.č. 4334/4 o výměře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

22. Prodej pozemku parc.č. 4025/31 o výměře 552 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

23. Prodej pozemku parc.č. 5094/4 o výměře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litoměřice

24. Nákup části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře cca 3300 m2 v k.ú. Litoměřice

25. Prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

26. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast.plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice

27. Prodej pozemku parc.č. 2962/6 o výměře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

28. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geomet.plán) s konečnou platností

29. Nákup pozemků parc.č. 3607/6 o výměře 143 m2 (ost.plocha) a parc.č. 3580/2 o výměře 86 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

30. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1265/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl.geomet.plán)

31. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 1267/23 a 1267/24 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6237/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

32. Revokace usnesení ZM ze dne 10.12.2009 pod bodem I/32 – prodej podílu pozemku parc.č. 888 pod stavbou č.p. 1288 u ul. Rooseveltova, Litoměřice – úprava kupní ceny

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2472/91, 5474/3 v k.ú. Litoměřice

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 33, 165, 247 v k.ú. Litoměřice

36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1313/27,1313/28,1838/2 v k.ú. Litoměřice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr
 

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu