Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 7.12.2017

Podkladové materiály

na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7. 12. 2017 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

I.  Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II. Schválení zápisu minulého jednání

III.  Kontrola plnění bodů

IV. Doplnění / stažení bodu programu

V.  Hlasování o programu

VI. Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11. 2017
 2. Návrh rozpočtu města na rok 2018
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020
 4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
 5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
 6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.
 7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.
 8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
 9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.
 10. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích
 11. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
 12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“
 13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
 14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice
 15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018
 17. Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2018
 18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
 19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů 
 20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice
 21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice
 23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice
 24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice
 25. Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B. S., Litoměřice
 26. Prominutí příslušenství dluhu – pan B. N., Terezín
 27. Volba soudních přísedících
 28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
 29. Schválení Statutu sociálního fondu
 30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení       
 31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
 32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)

Prodeje:

 1. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
 2. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu)
 3. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast.plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 4. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice
 5. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice
 6. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
 7. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
 8. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice
 9. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice
 10. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice
 11. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice
 12. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice
 13. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice

VII. Informace

VIII. Interpelace

IX. Diskuze

X. Závěr


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu