ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 21.4.2022

MĚSTO LITOMĚŘICE

Podkladové materiály 

na 3. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice,
která se koná dne 21.04.2022 od 16:00 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
8 - Změna zřizovací listiny PO TSM

C) Odbor územního rozvoje
9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města

F) Odbor životního prostředí
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště

G) Útvar obrany a krizového řízení
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje

H) Kancelář starosty a tajemníka
22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

I) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
28 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 v k.ú. Litoměřice
29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice
30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice

J) Procesní body 2
38 - Informace
39 - Interpelace
40 - Diskuze
41 - Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu