Nástroje pro usnadnění přístupu

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení 2/2023,  kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, ve znění Nařízení č. 4/2021

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

 Nařízení č. 2/2023,

 kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, ve znění Nařízení č. 4/2021

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. dubna 2023 usnesla usnesením č. 249/8/2023 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

  Čl. 1
Předmět změny

 V Čl. 5 „Předplacené parkovací karty Centrum – držitelé, vydávání karet, jejich náležitosti a užívání“ se nahrazuje text odstavce 4 novým zněním takto:

(4) Předplacené parkovací karty Centrum jsou vydávány v maximálním počtu 620 karet, pro I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce1.

Ostatní ustanovení Nařízení č. 2/2021, ve znění Nařízení č. 4/2021, zůstávají nezměněna.

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.

  

        místostarosta                                                                     starosta

     Mgr. Jiří Adámek                                                         Ing. Radek Löwy

 

 1§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Přílohy:

 Nařízení 2/2023 (.pdf)

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení 2/2023

Vyvěšení

Vyvěšeno : 3.5.2023
Sejmuto: 19.5.2023

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 Oznámení (.pdf)

 

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu